YAM cuối cùng cũng tìm thấy vùng đất màu mỡ sau khi rebase thành công

Cuộc tập trận tiền tệ thành công đầu tiên của Yam Finance hôm thứ Hai đã đánh dấu một sự khởi đầu mới đối với token dựa trên thực phẩm ban đầu của DeFi.

YAM là một thử nghiệm trong việc phục hồi tiền điện tử, cộng với các ưu đãi token (hay còn gọi là canh tác lợi nhuận) để tăng tính thanh khoản, cộng với quản trị on-chain hoàn toàn, cộng với một kho bạc giống DAO do chủ sở hữu token quản lý. Nó cũng đang kiểm tra sức mạnh của biểu tượng cảm xúc 🍠.

Sự ra mắt vào ngày 11 tháng 8 của nó ngay lập tức thu hút hàng trăm triệu đô la và một cộng đồng sôi nổi tập hợp xung quanh dự án. Nhưng một lỗi khiến việc quản lý không thể thực hiện được đã được tìm thấy trong đoạn code chưa được kiểm tra hai ngày sau đó, khiến nó phải gây quỹ để kiểm tra và khởi chạy lại phiên bản cải tiến.

Mục tiêu chốt

Nó nhắm mục tiêu mức chốt 1 yUSD (stablecoin của Yearn Finance) mà nó cố gắng đạt được bằng cách điều chỉnh hoặc “rebase” (tái phục hồi) nguồn cung của nó. Bất cứ khi nào giá YAM trên 1,05 yUSD, cung sẽ mở rộng để giảm giá và khi giá dưới 0,95, các hợp đồng cung sẽ tăng.

Khi nguồn cung mở rộng, kho bạc của Yam khai thác 10% số tiền rebase và bán nó cho nhóm YAM / yUSD trong Uniswap. Nói cách khác, nó mua yUSD, được gửi vào kho bạc và được quản lý bởi những người nắm giữ token. Dự án cũng hướng 1% dòng tiền vào kho bạc để Gitcoin tài trợ cho hàng hóa công cộng Ethereum.

Xem thêm:  Giá Stellar tăng hơn 10% trong tuần khi phe bò bắt đầu thiết lập xu hướng tăng

Rebase

Thứ Hai vừa qua là lần rebase thành công đầu tiên của YAM. Vì giá YAM cao hơn mức chốt gần 20 đô la, nguồn cung đã mở rộng và 571k đô la yUSD đã được thêm vào kho bạc, trong khi 5,71k đô la được đóng góp vào Gitcoin.

Giá giảm xuống dưới 7 đô la, nhưng số dư ví của chủ sở hữu YAM đã tăng 2,49 lần. Rebase xảy ra sau mỗi 12 giờ và có nghĩa là sẽ dần dần đẩy giá trở lại 1 yUSD.

Tương lai của Yam Finance hiện đang phục thuộc vào sức mạnh của những người nắm giữ YAM, những người có thể bỏ phiếu để thay đổi bất cứ điều gì từ các thông số giao thức, quản lý kho báu đến bồi thường cho những người đóng góp.

Theo Decrypt