Vitalik đề xuất giải pháp để liên kết các dự án mở rộng quy mô Layer-2

Các giao thức L2 DeFi hiện không thể giao tiếp với nhau, vì vậy Vitalik đã đề xuất một cách khắc phục.

Vitalik đề xuất giải pháp để liên kết các dự án mở rộng quy mô Layer-2

Vitalik Buterin –  Nhà sáng lập Ethereum

Trong một nỗ lực không ngừng để chống lại phí giao dịch leo thang khi tạo ra một hệ sinh thái thống nhất, Vitalik Buterin đã đề xuất một giải pháp mở rộng quy mô cross-rollup cụ thể.

Đề xuất phác thảo cách hai giao thức sử dụng rollups có thể giao tiếp với nhau trong khi duy trì tính liên kết và khả năng tổng hợp.

Rollups là các giải pháp Layer-2 về cơ bản là mạng hợp đồng thông minh, xử lý và lưu trữ dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi chính. Tuy nhiên, có một số loại tổng hợp khác nhau, với mỗi loại sử dụng các hợp đồng thông minh duy nhất như lạc quan và không cần kiến ​​thức.

Trong khi một số dự án DeFi đã triển khai các rollups Layer-2, chẳng hạn như Loopring và Synthetix, các đặc điểm của các lần rollups khác nhau có nghĩa là các dự án không thể giao tiếp với nhau trực tiếp trên Layer-2.

Đề xuất của Buterin giả định rằng, một bản tổng hợp có thể xử lý các giao dịch đơn giản trong khi bản tổng hợp còn lại có hỗ trợ hợp đồng thông minh đầy đủ. Đã có các đề xuất chuyển giao giữa hai giao thức hỗ trợ hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng rollups.

Để giải thích cách hoạt động của đề xuất, Buterin cung cấp ví dụ về một trung gian giao dịch giả định mà anh ấy gọi là “Ivan” – nơi Ivan có tài khoản “IVAN_A” trên bản cập nhật A mà anh ấy hoàn toàn kiểm soát và cũng có một số tiền được gửi vào hợp đồng thông minh “IVAN_B” trên rollup B.

Hợp đồng thông minh sẽ được lập trình để chấp nhận các “bản ghi nhớ” bao gồm dữ liệu bổ sung từ bất kỳ ai gửi đến nó để đảm bảo mọi giao dịch trong tương lai. Các giao dịch tạo ra một Layer kết nối giữ các khoản tiền gửi trong tất cả các hợp đồng bị cô lập này, cho phép bản tổng hợp A gửi đến bản tổng hợp B thông qua Layer này.

Xem thêm:  Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) là gì?

Buterin gợi ý rằng hành vi sẽ hoạt động như sau:

“Alice gửi một giao dịch tới IVAN_A với N coin và một bản ghi nhớ ALICE_B. Ivan gửi một giao dịch gửi tiền TRADE_VALUE * (1 – phí) qua IVAN_B đến ALICE_B”.

Anh ấy nói thêm rằng, hành vi trong trường hợp xấu nhất sẽ là nếu Ivan không gửi tiền đến ALICE_B như anh ấy mong đợi.

Giải quyết “trường hợp xấu nhất” có thể phát sinh do sử dụng tình huống được đề xuất, Buterin nhấn mạnh rằng, Alice vẫn có thể đợi cho đến khi giao dịch trên rollup A xác nhận, tìm một số cách thay thế để nhận coin trên rollup B để thanh toán phí, và sau đó chỉ cần yêu cầu các khoản tiền của mình.

Đáp lại đề xuất, Alon Muroch chỉ ra rằng, nó hoạt động theo cách tương tự như cách các ngân hàng xóa các giao dịch:

“Điều đó rất thú vị, tương tự như cách các ngân hàng xóa các giao dịch giữa chính họ. Chia tài sản thành các tài khoản riêng biệt có thể có những hạn chế, một giải pháp có thể chỉ là các pool lớn ở hai đầu và phí phân chia theo tỷ lệ”.

Theo Cointelegraph