Việt Nam chính thức nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng crypotocurrency

Tại Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021, là một phần trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam dự định sẽ xây dựng và thí điểm sử dụng cryptocurrency trên công nghệ blockchain. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu từ nay đến năm 2023.

Việt Nam chính thức nghiên cứu, thí điểm sử dụng cryptocurrency

Đầu tiên, Việt Nam đang định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành đồng thời, nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi khác như:

Hơn nữa, chính phủ Việt Nam còn lưu ý khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghệ số để làm chủ các công nghệ cốt lõi trong Chính phủ số trước hết đó là các công nghệ điện toán đám mây, bảo mật, an toàn, an ninh mạng, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, các nền tảng cho phát triển các ứng dụng chuyên ngành.

Xem thêm:  Tại sao Chính phủ Trung Quốc bắt đầu khai thác Bitcoin?

Quan trọng hơn hết, ở mục đ. trong giải pháp thứ 5 nhằm nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi, quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ:

“Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).”

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Trước đó, Việt Nam đã ban hành Quyết định 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020, chủ yếu tập trung vào danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có công nghệ blockchain.

Veronica

Theo AZCoin News