Valkyrie Investments sẽ ra mắt quỹ DeFi $100 triệu vào tuần tới

Valkyrie Investments đang có kế hoạch cung cấp một quỹ đầu cơ mới có liên quan đến hoạt động của các tài sản DeFi khác nhau.

Valkyrie Defi

Quỹ sẽ hoạt động vào tuần tới

Phương tiện đầu tư sẽ có sẵn vào tuần tới, cụ thể là ngày 22 tháng 11, với tên gọi Valkyrie On-Chain DeFi Fund.

Nó sẽ bao gồm các khoản đầu tư vào ít nhất 24 loại tiền điện tử trên 13 blockchain khác nhau. Mặc dù danh sách đầy đủ chưa được công bố, nhưng sẽ bao gồm các tài sản từ Ethereum, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Matic và Fantom.

Quỹ đầu cơ sẽ có 100 triệu USD hỗ trợ tài chính đến từ các nhà đầu tư và đối tác chung của Valkyrie.

Wes Cowan, Giám đốc điều hành về DeFi của Valkyrie, đã tuyên bố rằng Valkyrie sẽ nắm giữ tài sản on-chain, cho phép công ty tận dụng lợi thế của việc yield farming (canh tác lợi nhuận), phần thưởng staking và lợi tức đầu tư tương tự. Lợi nhuận từ các hoạt động đó có lẽ sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư.

Trong nhiều năm, Valkyrie là một trong số các công ty theo đuổi quỹ hoán đổi giao dịch Bitcoin (ETF). Mặc dù Bitcoin ETF giao ngay vẫn chưa được phê duyệt, Valkyrie đã trở thành một trong những nhà quản lý tài sản đầu tiên ra mắt Bitcoin futures ETF vào mùa thu này.

Xem thêm:  Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện: Các khoản thanh toán Ransomware bằng Bitcoin thiết lập tiền lệ nguy hiểm

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo Cryptobriefing