TVL DeFi trượt dưới 200 tỷ đô la, khối lượng giao dịch DEX giảm 21% trong tháng 4

Trong khi nền kinh tế tiền điện tử mất hàng tỷ đô la vào tuần trước, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức tài chính phi tập trung cũng giảm dưới phạm vi 200 tỷ đô la xuống còn 196,6 tỷ đô la. TVL trong DeFi đã mất khoảng 3,16% trong ngày và 592 tỷ đô la trong các token giao thức hợp đồng thông minh giảm 3,5% giá trị trong 24 giờ qua.

TVL DeFi trượt dưới 200 tỷ đô la, nhiều giao thức mất hàng tỷ đô la

Giá trị bị khóa trong DeFi trượt dưới mốc 200 tỷ đô la lần đầu tiên kể từ ngày 16/3/2022. Tại thời điểm viết bài, TVL là khoảng 196,6 tỷ đô la, giảm 3,16% trong 24 giờ.

Tất cả 10 giao thức DeFi hàng đầu, ngoại trừ Anchor, có tỷ lệ phần trăm TVL trong 30 ngày giảm đáng kể. Curve Finance giảm 11,74%, Lido -13,73%, Makerdao -16,81% và Convex Finance -10,59% kể từ tháng trước.

Giao thức giảm nhiều nhất trong 30 ngày là Aave Protocol (-21,98% kể từ tháng trước). Curve Finance là giao thức DeFi hàng đầu vì nó chiếm 9,56% với TVL hiện nay khoảng 18,8 tỷ đô la.

DeFi 1

Nguồn: Defillama

TVL của các giao thức DeFi dựa trên Ethereum vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ thống trị 55,55% hoặc 109,21 tỷ đô la. Terra là blockchain lớn thứ hai về TVL DeFi, chiếm 14,36% trong số 196,6 tỷ đô la. TVL của Terra hiện đạt 28,23 tỷ đô la, trong đó 16,48 tỷ đô la nằm trên Anchor.

Xếp sau Ethereum và Terra về kích thước TVL DeFi là các blockchain như BNB Chain (12,04 tỷ), Avalanche (9,38 tỷ) và Solana (6,09 tỷ).

Xem thêm:  ADA hình thành mô hình tăng giá với mục tiêu là $ 1,5

DeFi 2

Khối lượng giao dịch của các DEX Nguồn: Coingecko

Top 5 giao thức DeFi hàng đầu xét về kích thước TVL DeFi là Curve, Lido, Anchor, Makerdao và Convex Finance. Trong đó, TVL Anchor Protocol trên Terra tăng khoảng 4,15% trong 30 ngày.

Aave V3 cũng tăng đáng kể trong tháng qua mặc dù ban đầu giảm 21,98%. Giao thức ghi nhận TVL ở mức khoảng 1,38 tỷ đô la, tăng 2.711% so với tháng trước.

Thống kê cho thấy vào ngày 1/5/2022, có 428 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) với tổng TVL khoảng 61,44 tỷ đô la. Ngoài ra còn có 142 giao thức cho vay DeFi với tổng giá trị 48,87 tỷ đô la bị khóa.

Dữ liệu còn ghi nhận khối lượng giao dịch DEX giảm trong tháng 4. Vào tháng 3, khối lượng DEX là khoảng 117 tỷ đô la, trong khi số liệu của tháng 4 chỉ khoảng 92,18 tỷ đô la.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (giảm 10% phí giao dịch Spot, Margin và Futures): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo News Bitcoin