Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 2 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên

Tổng vốn hóa thị trường (TOTALCAP) đã tăng lên kể từ tháng 12 năm 2018.

Vào ngày 5 tháng 4, vốn hóa thị trường tiền điện tử cuối cùng đã bứt phá rào cản 2 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên.

tong-von-hoa-thi-truong

Nguồn: Coingecko

Đỉnh đầu tiên của tổng vốn hóa thị trường 

Mức cao nhất mọi thời đại đầu tiên của tổng vốn hóa thị trường là 15,14 tỷ đô la. Nó đã đạt được vào tháng 12 năm 2013.

Sau đó, nó đã giảm 80%, dẫn đến mức thấp là 2,12 tỷ đô la, được thực hiện vào ngày 13 tháng 1 năm 2014.

Sau khi chạm đáy, động thái đi lên tiếp theo đã đưa giá bứt phá lên trên mức cao đầu tiên.

Đỉnh mới đạt được sau sáu tháng kể từ khi bắt đầu xu hướng đi lên này và được thực hiện vào tháng 1 năm 2017. Nó đạt mức 19,65 tỷ đô la.

Sau khi kiểm tra lại, TOTALCAP đã bắt đầu một chuyển động đi lên theo hình parabol cho đến tháng 12 năm 2017. Điều này dẫn đến đỉnh thứ hai.

tong-von-hoa-thi-truong

Biểu đồ Tổng vốn hóa thị trường khung 3 ngày Nguồn: TradingView

Đỉnh thứ hai của tổng vốn hóa thị trường

Động thái đi lên sau cuộc kiểm tra lại tiếp tục cho đến tháng 12 cùng năm. Mức tăng đo được là 3.851%.

Kết quả là, điều này dẫn đến đỉnh thứ hai là 761,74 tỷ đô la. Chuyển động rất sắc nét, gần như là hình parabol.

Xem thêm:  UNI hợp nhất gần mức cao nhất mọi thời đại: Lịch sử biến động giá

Sau đó, một giai đoạn điều chỉnh kéo dài bắt đầu, đỉnh điểm là đạt mức thấp nhất 91,58 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2018.

tong-von-hoa-thi-truong

Biểu đồ Tổng vốn hóa thị trường khung 3 ngày Nguồn: TradingView

Chuyển động hiện tại

Đo lường từ đỉnh thứ hai, xu hướng đi xuống tiếp theo là mức giảm 88%.

Vốn hóa thị trường đã tăng lên kể từ tháng 12 năm 2018. Nó đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào tháng 12 năm 2020.

Ngay sau đó, nó đã vượt qua rào cản 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2021. Sau đó, nó đã vượt qua rào cản 2 nghìn tỷ đô la vào ngày 5 tháng 4.

Đo lường từ mức đáy tháng 12 năm 2018, nó đã tăng 2.000%.

Nếu tốc độ tăng tương tự được giữ nguyên, thì mức tăng 3,851% sẽ đưa TOTALCAP lên tới 3,85 nghìn tỷ đô la.

tong-von-hoa-thi-truong

Biểu đồ Tổng vốn hóa thị trường khung 3 ngày Nguồn: TradingView

Theo Beincrypto