Tìm kiếm từ khóa “Ethereum” trên Google đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2018

Số lượng tìm kiếm trên Google có chứa cụm từ “ethereum” đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2018.

Khối lượng tìm kiếm Ethereum được đo từ thang 0 đến 100, theo The Block, với 100 là mức tối đa trong một khoảng thời gian nhất định. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, mức độ đã đạt 100. Vào đầu năm 2018, mức độ vẫn còn cao, thường xuyên phá vỡ 40 và 50. Nhưng sau đó đã giảm dần theo thời gian.

Tuần trước, mức này đạt mức 33. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2018, khi đạt mức 45.

Nguồn: The Block Crypto Data

Sự gia tăng tìm kiếm diễn ra vào thời điểm Ethereum đang tiến đến Giai đoạn 0 của việc ra mắt ETH 2.0 nhiều giai đoạn của nó. Địa chỉ hợp đồng tiền gửi đã vượt qua ngưỡng cần thiết để bắt đầu khởi chạy chuỗi Beacon Chain trong tuần này. Giá ETH cũng đã tăng đáng kể, có thời điểm vượt quá 600 đô la trong tuần này.

Tìm kiếm trên Google không phản ánh chính xác mức độ quan tâm của người dùng trên toàn thế giới, bởi một lượng lớn người quan tâm Ethereum đến từ Trung Quốc đại lục, nơi mà người dân bị cấm sử dụng Google.

Theo The Block