Thợ đào Bitcoin thu về tới 692 triệu đô la trong tháng 12

Các công cụ khai thác bitcoin đã mang lại doanh thu gần 700 triệu đô la trong tháng 12, theo dữ liệu được thu thập bởi The Block Research.

Trong số 692,32 triệu USD doanh thu hàng tháng được báo cáo, 68,3 triệu USD là phí giao dịch. Người dùng trả phí giao dịch để giao dịch của họ được ưu tiên cao hơn khi chờ được đưa vào một khối.

Con số của tháng 12 là cao nhất cho năm 2020 và đại diện cho doanh thu cao nhất được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định kể từ tháng 1 năm 2018. Trong tháng đó, các thợ đào bitcoin đã mang lại doanh thu khoảng 1 tỷ đô la.

Hòa Thân

Theo The Block

Xem thêm:  Tại sao Trump cấm TikTok là phước lành cho giá và khả năng chấp nhận Bitcoin?