Thợ đào Bitcoin đang kiếm được $40 triệu mỗi ngày, tăng 247%

Theo dữ liệu từ Glassnode, tổng giá trị trả cho thợ đào bằng USD đã tăng 275%, với 40 triệu USD mỗi ngày. Lợi nhuận tăng dần đều gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi sự tăng giá lớn của Bitcoin. Doanh thu đạt ATH vào tháng 4 khi Bitcoin được giao dịch ở mức 60.000 đô la.

Nguồn: TradingView

Lợi nhuận của các thợ đào khác nhau dựa trên chi phí điện, dịch vụ bảo dưỡng giàn khai thác, biến động thị trường và các yếu tố bất khả kháng khác như cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc. Trong khi lợi nhuận vẫn rất cao nhưng cũng cho thấy áp lực bán tiềm ẩn trên thị trường.

Trước đó, lệnh cấm khai thác ở một số tỉnh ở Trung Quốc khiến hashrate của Bitcoin đã giảm mạnh gần 50%. Áp lực bán từ các thợ đào có thể được định giá vào khoảng 10 triệu đô la mỗi ngày.

tho dao Bitcoin

Nguồn: Glassnode

So sánh lợi nhuận hiện tại với halving vào năm 2020, doanh thu của thợ đào hiện đang cao hơn đáng kể với mức tăng 275% trước halving và mức tăng 630% sau halving. Sau khi giảm một nửa phần thưởng khối, giá Bitcoin đã tăng đáng kể, bù đắp cho khoản lỗ của các thợ đào.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo U.today