Tác giả ‘Cha giàu, Cha nghèo’ gọi Bitcoin là hàng rào chống lại sự bành trướng các khoản nợ Zombie

Nhà đầu tư Robert Kiyosaki tuyên bố rằng các khoản vay doanh nghiệp cho CEO không thể được trả lại, trong khi Peter Schiff tin rằng các khoản vay cho người bình thường sẽ được thu qua thuế.

Tác giả cuốn ‘Cha giàu, Cha nghèo’ kêu gọi hàng rào Bitcoin chống lại sự phát triển các khoản nợ

Nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng và sau đó trở thành người ủng hộ Bitcoin, Robert Kiyosaki, đã một lần nữa chia sẻ về lập trường thân thiện Bitcoin của mình trong bối cảnh in tiền mặt của Fed để hỗ trợ các tập đoàn và quỹ phòng hộ.

Kiyosaki đã đề cập đến ‘khoản vay cho các CEO (nợ Zombie)’ và ông nói rằng khoản nợ Zombie đang gia tăng và không thể trả lại. Kiyosaki đã tweet rằng Bitcoin, bạc và vàng có thể bảo vệ bạn khỏi điều này.

Trong khi đó, Peter Schiff, một nhân vật quan trọng khác trong giới doanh nghiệp đã bình luận về khía cạnh khác của tình huống này với QE – dân cư và những tấm séc sống còn của họ.

Robert Kiyosaki đã tweet rằng nợ Zombie năm nay đã lên tới 900 tỷ đô la vì thu nhập của các tập đoàn và CEO, đang giảm.

Kiyosaki cho rằng nó sẽ vượt qua mức 1,6 nghìn tỷ đô la. Ông tin rằng Bitcoin, bạc và vàng có thể đóng vai trò là hàng rào chống lại lạm phát nặng nề dự kiến sẽ xảy ra sau hậu quả của QE hiện tại do Fed tiến hành.

Xem thêm:  Vì sao Algorand (ALGO) tăng 268%?

Người đứng đầu Euro Pacific Capital và là một nhà phê bình Bitcoin, Peter Schiff, cũng đã bình luận về tất cả các chi tiêu mà chính phủ Hoa Kỳ đã làm để bảo lãnh cho các tập đoàn và cung cấp hỗ trợ tài chính cho người dân.

Schiff đã gọi lạm phát là một dấu hiệu của thuế cao hơn trong tương lai. Ngay cả khi bạn không thấy bất kỳ khoản thuế thực tế nào, nó có thể được thực hiện bằng cách lấy đi sức mua của tiền.

Vì vậy, Peter Schiff đã tweet, bất cứ ai kêu gọi lạm phát cao hơn trên thực tế đều kêu gọi đánh thuế nhiều hơn.