Sự đột phá của BAL có thể mở đường cho mức giá cao hơn

Giá Balancer (BAL) đã bứt phá lên trên cả đường kháng cự giảm dần trong dài hạn và ngắn hạn.

Sự bứt phá này là rất quan trọng và khi kết hợp với tín hiệu tăng giá trong các chỉ báo kỹ thuật, nó cho thấy rằng một động thái đi lên có khả năng sắp xảy ra.

Cấp độ dài hạn

Biểu đồ hàng ngày cho thấy BAL đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 13 tháng 9. Sau hai nỗ lực đột phá không thành công, cuối cùng nó đã di chuyển lên trên đường này vào ngày 28 tháng 12. Hiện tại, nó đang trong quá trình giảm, xác nhận đường này là hỗ trợ.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng, hỗ trợ khả năng BAL sẽ tăng lên và hướng tới vùng kháng cự gần nhất ở mức $ 18.

bal-dot-pha

Trader Mesawine1 đã tuyên bố rằng giá BAL có thể tăng lên $ 18 nếu nó bứt phá trên đường kháng cự giảm dần dài hạn.

Đường và mục tiêu trùng với những gì chúng tôi đã phác thảo. Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng, hỗ trợ khả năng bứt phá.

bal-dot-pha

Bứt phá lên trên kháng cự

Biểu đồ sáu giờ cho thấy BAL đã tăng lên kể từ ngày 4 tháng 11, khi nó đạt mức thấp là $ 8,37. Cuộc biểu tình tiếp tục cho đến khi đạt mức cao nhất là $ 18,27 vào ngày 22 tháng 11. BAL đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ đó.

Xem thêm:  DOGE nhắm đến mục tiêu đột phá, SHIB, AKITA cố gắng tìm hỗ trợ

Sau hai lần lệch xuống dưới vùng hỗ trợ $ 12,15 (mức Fib thoái lui 0,618), BAL đã bắt đầu một động thái đi lên gây ra sự bứt phá lên trên đường kháng cự này.

Hiện tại, BAL đang trong quá trình xác nhận đường kháng cự giảm dần này làm hỗ trợ. Nếu nó có thể tăng lên trên vùng kháng cự nhỏ $ 14,50, thì nó có khả năng thực hiện một nỗ lực khác để di chuyển trên $ 18.

bal-dot-pha

Ngay cả các khung thời gian thấp hơn chẳng hạn như một giờ cũng hỗ trợ điều này, vì chúng cho thấy rằng:

Do đó, nó sẽ sớm di chuyển trên vùng kháng cự nhỏ $ 14,50 và tăng với tốc độ nhanh lên tới $ 18.

bal-dot-pha

Kết luận

Xu hướng BAL là tăng sau khi bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần dài hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật và hành động giá hỗ trợ một cuộc biểu tình tiếp tục hướng tới mức $ 18, và tốc độ tăng có khả năng sẽ tăng tốc khi giá bứt phá trên vùng kháng cự nhỏ $ 14,50.

Theo Beincrypto