Sắp có hiệu ứng mạng Chainlink khi số lượng tích hợp gia tăng

Tuần trước là một tuần đầy tin vui cho những người ủng hộ Chainlink (LINK).

Chainlink đã đạt được 500 tích hợp, 500.000 ví có số dư khác 0 và một white paper mới. Do đó, nếu quá trình phát triển của dự án tiếp tục nhanh chóng như vậy, nó sẽ đạt được hiệu ứng mạng. Hơn nữa, điều này có thể làm gia tăng tiện ích của nó theo cấp số nhân.

Hiệu ứng mạng Chainlink

Với việc hệ thống tiền tệ tài chính phi tập trung Gaugecash bổ sung tích hợp, Chainlink đã chạm mốc 500 lần tích hợp. Cộng đồng phát triển Chainlink The LinkMarine 2.0 đã chúc mừng sự kiện này trên Twitter. Các nhà đầu tư và những người tham gia vào hệ sinh thái Chainlink được gọi một cách trìu mến là LINK Marines (Thủy quân LINK).

“Ngày 21/4, Chainlink kỷ niệm lần tích hợp thứ 500! Thông báo gần đây của Gaugecash nâng cấp giải pháp oracle hiện có của mình thành Chainlink, thúc đẩy chúng tôi vượt qua mốc giới hạn. Chỉ có một giải pháp oracle. 500 dự án đã chọn Chainlink, bạn thì sao?”.

Các công ty đã tích hợp dự án blockchain này thuộc nhiều ngành khác nhau. Theo cộng đồng, họ bao gồm “84 blockchain, 213 dự án DeFi, 64 nhà khai thác node, 43 nhà cung cấp dữ liệu, 33 nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, 24 dự án trò chơi, 22 dự án NFT”.

Một số hy vọng sự tăng trưởng năng động như vậy có thể dẫn đến cái gọi là hiệu ứng mạng được Metcalfe’s Law mô tả.

Về cơ bản, Metcalfe’s Law nói rằng khi số lượng người dùng tăng lên theo tuyến tính, giá trị của mạng sẽ tăng lên về mặt hình học. Nếu việc áp dụng Chainlink tiếp tục phát triển nhanh chóng, tiện ích của toàn bộ dự án có thể phát triển rất nhanh.

Xem thêm:  CRO giảm 40% so với mức cao nhất của tháng 10, chuyện gì đang xảy ra?

Nửa triệu địa chỉ LINK

Mốc thứ hai mà Chainlink đạt được gần đây là số lượng địa chỉ hoạt động có số dư khác 0. Cộng đồng của dự án báo cáo mạng có 500.000 ví đang hoạt động. Dữ liệu do Glassnode cung cấp cùng với phân tích on-chain từ Etherscan cũng xác nhận điều này.

link

Số lượng địa chỉ LINK có số dư khác 0 Nguồn: Glassnode

Thật thú vị, đường cong là một phép tính xấp xỉ mức độ phát triển của giá LINK, cũng giống như một đường cong hàm mũ.

White paper 2.0

Cuối cùng, các nhà phát triển phát hành phiên bản white paper mới cho dự án vào ngày 15/4. Tài liệu có tựa đề “Chainlink 2.0 và Tương lai của mạng oracle phân cấp”.

White paper mới trình bày tầm nhìn về khả năng phát triển hơn nữa của Chainlink. Ý tưởng chính là DON (Decentralized Oracle Networks – Mạng Oracle phân cấp). Chúng cho phép mọi oracle hoạt động và cung cấp một lớp giao diện cho các hợp đồng thông minh cũng như tài nguyên off-chain.

                    Theo Beincrypto