Quyền sở hữu Bitcoin không tập trung cao độ nhưng cá voi đang tích lũy

Theo báo cáo gần đây của Bloomberg, “2% tài khoản kiểm soát 95% tất cả Bitcoin”. Bitinfocharts cho thấy phân phối BTC tương tự trên các địa chỉ. Và những người khác đã báo cáo số liệu thống kê có thể so sánh chứng tỏ sự tập trung lớn của tài sản trong mạng Bitcoin.

Vấn đề ở các báo cáo này là phân tích phân phối BTC trên các địa chỉ mạng. Điều này dẫn đến thống kê sai lệch về quyền sở hữu BTC giữa các bên liên quan.

Đặc biệt, cách tiếp cận này có 2 lưu ý chính:

1. Không phải tất cả các địa chỉ Bitcoin đều phải được đối xử bình đẳng. Ví dụ: địa chỉ sàn giao dịch nắm giữ tiền từ hàng triệu người dùng cần được phân biệt với địa chỉ tự custody (lưu ký) của một cá nhân.

2. Địa chỉ Bitcoin không phải là “tài khoản”. Một người dùng có thể kiểm soát nhiều địa chỉ và một địa chỉ có thể giữ tiền từ nhiều người dùng.

Bài viết này sẽ phân tích mật độ phân bố Bitcoin trên các thực thể có quy mô khác nhau, xem xét các địa chỉ thuộc về sàn giao dịch và miner. Theo đó, sẽ làm sáng tỏ hơn mật độ phân phối cơ bản BTC thực sự của những người tham gia mạng và cho thấy quyền sở hữu Bitcoin ít tập trung hơn nhiều so với báo cáo thông thường và trên thực tế đã chứng kiến trong những năm qua. Ngoài ra, trong suốt năm, nguồn cung BTC do các tổ chức cá voi nắm giữ tăng lên đáng kể, thể hiện dòng tiền vào của các nhà đầu tư tổ chức.

Địa chỉ Bitcoin là địa chỉ công khai cơ bản được ghi lại trên blockchain để gửi và nhận BTC. Thông qua việc áp dụng nhiều thuật toán phân cụm và phân tích nâng cao, có thể xác định với độ tin cậy rất cao cụm địa chỉ nào được kiểm soát bởi cùng một bên tham gia, tức là thực thể mạng. Điều này giúp giới hạn số lượng người tham gia mạng thực tế và các phân tích tiếp theo dựa trên các thực thể, do đó gần với con số cơ bản thực sự hơn.

Phân phối nguồn cung Bitcoin

Tác giả phân chia các thực thể mạng theo số lượng Bitcoin nắm giữ thành các loài sinh vật biển:

Ngoài ra, bài viết loại bỏ các thực thể sàn giao dịch và miner đã biết khỏi danh mục này và xử lý riêng.

Kể từ tháng 1/2021, phân bổ nguồn cung Bitcoin trên các danh mục này như sau:

Phân bổ ước tính nguồn cung Bitcoin trên các thực thể mạng kể từ tháng 1/2021 Nguồn: Glassnode

Nhìn chung, cá voi và cá voi lưng gù là những thực thể phi sàn giao dịch lớn nhất cùng nhau kiểm soát khoảng 31% nguồn cung Bitcoin. Đây rất có thể là các tổ chức, quỹ, tổ chức custody, bàn OTC và cá nhân có giá trị ròng cao khác.

Mặt khác, các thực thể nhỏ hơn nắm giữ lên đến 50 BTC mỗi loại (tôm, cua và bạch tuộc) kiểm soát gần 23% nguồn cung. Điều này cho thấy lượng Bitcoin đáng kể đang nằm trong tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Theo các hình dưới đây, rõ ràng là số lượng BTC (tương đối) do các thực thể nhỏ hơn nắm giữ tăng lên trong suốt thời gian tồn tại của Bitcoin.

Phân phối ước tính của Bitcoin trên các thực thể mạng theo thời gian Nguồn: Glassnode

Phân phối ước tính của Bitcoin trên các thực thể mạng theo thời gian Nguồn: Glassnode

Rõ ràng quyền sở hữu nguồn cung BTC trong những năm qua dần phân tán hơn khi chúng ta xem xét thay đổi tương đối về nguồn cung trên các quy mô tổ chức này. Hình dưới cho thấy những người chơi nhỏ nhất (tôm + cua) đã tăng lượng nắm giữ lên 130% kể từ năm 2017. Những người nắm giữ nhỏ thứ hai (bạch tuộc + cá) cũng tăng nguồn cung lên 14% trong khoảng thời gian này.

Mặt khác, các thực thể lớn (cá heo + cá mập cũng như cá voi + cá voi lưng gù) đã giảm quyền sở hữu BTC xuống lần lượt là -3% và -7%.

bitcoin

Thay đổi tích lũy về quyền sở hữu nguồn cung trên các quy mô thực thể kể từ năm 2017 Nguồn: Glassnode

Số lượng thực thể

Bây giờ, chúng ta cũng có thể xem xét số lượng thực thể được liên kết với các danh mục đã xác định ở trên. Hình dưới cho thấy số lượng người tham gia ước tính trong mỗi loại chủ sở hữu.

bitcoin

Số lượng thực thể mạng ước tính theo quy mô (tính đến tháng 1/2021, quy mô log) Nguồn: Glassnode

Như dự đoán, số lượng các tổ chức ước tính nghiêng nhiều về những holder nhỏ lẻ. Liên hệ những con số này với việc nắm giữ nguồn cung trên, chúng ta có được cái nhìn sâu sắc về phân bổ Bitcoin theo biểu đồ sau:

Xem thêm:  Cá voi đã đẩy giá ETH lên mức cao mọi thời đại mới

bitcoin

Tỷ lệ phần trăm ước tính của nguồn cung Bitcoin được kiểm soát bởi các thực thể mạng (quy mô log-lin) Nguồn: Glassnode

Từ đó, suy ra rằng khoảng 2% thực thể mạng kiểm soát 71,5% tổng số Bitcoin. Lưu ý rằng con số này về cơ bản khác với con số thường được tuyên truyền “2% kiểm soát 95% nguồn cung”.

Kết luận

Các số liệu trên là ước tính theo giới hạn trên của phân phối quyền sở hữu Bitcoin. Có thể phân phối thực tế sẽ được phân bổ đồng đều hơn trên các quy mô thực thể.

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

Tổ chức custody: Grayscale và các dịch vụ custody tổ chức khác không được tính đến trong phân tích này. Tuy nhiên, BTC của họ rất có thể nằm trong nhóm cá voi và cá voi lưng gù. Do số lượng nắm giữ của họ (Grayscale có ~650.000 BTC tại thời điểm viết bài) thuộc sở hữu của nhiều người tham gia, điều này sẽ chuyển một số nguồn cung cá voi sang những người chơi nhỏ hơn.

Mất tiền: Nhiều coin bị mất từ những ngày đầu của Bitcoin, trước khi các phương pháp lưu giữ BTC hiệu quả được áp dụng phổ biến. Ngoài ra, với mức giá thấp của Bitcoin ngay từ đầu, lượng lớn BTC được giữ trong các địa chỉ/ví duy nhất. Bao thanh toán bằng các coin bị mất có khả năng sẽ thúc đẩy việc phân phối nguồn cung rộng rãi hơn.

Wrapped BTC: Hiện tại, có khoảng 115.000 BTC được bao bọc (wrap) trong token ERC20 WBTC. Tổ chức custody lưu trữ những BTC đó ở các địa chỉ có số dư ít nhất 1.000 BTC. Một lần nữa, do những coin này thuộc về nhiều nhà đầu tư nên quyền sở hữu BTC sẽ phân tán thêm giữa các thực thể.

Số lượng thực thể nhỏ ước tính: Tổng số thực thể mạng rất có thể thấp hơn nhiều. Mặc dù phương pháp luận phân tích rất thận trọng, tối ưu hóa để tránh kết quả tích cực sai lệch, tuy nhiên, nhiều địa chỉ vẫn không được nhóm thành một thực thể duy nhất. Rốt cuộc, không phải tất cả các thuật toán phân tích và phân cụm sẽ luôn được kích hoạt ngay lập tức, đặc biệt là nếu các coin không di chuyển on-chain. Ví dụ, nguồn cung tích lũy hiện tại (tức là nguồn cung tại các địa chỉ chưa bao giờ chi tiêu tiền) hiện ở mức 2,6 triệu BTC. Hiệu ứng này đặc biệt đúng đối với các thực thể nhỏ (ví dụ: tôm), hay nói cách khác, số lượng người tham gia mạng thực tế có lẽ thấp hơn đáng kể đối với các phạm vi này.

Nguồn cung trên các sàn giao dịch: Người dùng sàn giao dịch có thể tác động lớn đến các phân phối trên. Số lượng người dùng ước tính trên các sàn là 130 triệu. Có lý khi cho rằng phần lớn trong số đó là nhà đầu tư bán lẻ, nằm trong nhóm doanh nghiệp nhỏ. Việc bao gồm các sàn vào nhóm của những người tham gia sẽ có 2 tác động: Số lượng thực thể nhỏ tăng lên đáng kể, làm sai lệch số lượng phân phối nhiều hơn. Mặt khác, phân bổ nguồn cung trên sàn giao dịch (2,3 triệu BTC) cho các nhóm nhỏ sẽ san bằng phân phối nguồn cung theo hướng bán lẻ. Tác động qua lại chính xác của hai yếu tố này cần được đánh giá thêm.

Sự trỗi dậy của cá voi: Các nhà đầu tư tổ chức đang tham gia

Như đã đề cập ở trên, trong vài tháng qua, số lượng cá voi và nguồn cung chúng nắm giữ tăng lên đáng kể. Điều này có thể được thấy cả trong sự gia tăng nguồn cung gần đây, cũng như gia tăng số lượng tuyệt đối các thực thể cá voi.

bitcoin

Thay đổi tích lũy (kể từ năm 2020) của cá voi/cá voi lưng gù và nguồn cung họ nắm giữ Nguồn: Glassnode

Kể từ đầu năm 2020, nguồn cung do các thực thể lớn (cá voi + lưng gù) nắm giữ tăng 13,4% và số lượng của chúng tăng hơn 27% lên hơn 2.160 thực thể cá voi. Cụ thể là gia tăng mạnh mẽ vào năm 2021 – điều này chứng minh cho câu chuyện hiện tại rằng các cá nhân có giá trị ròng cao và nhà đầu tư tổ chức đã và đang tham gia vào không gian.

Có lẽ đây sẽ là xu hướng tăng giá cho tương lai của Bitcoin trong những tháng tới.

Theo Glassnode