Phí Ethereum giảm 53% trong 20 ngày

Phí mạng trung bình của Ethereum đã giảm xuống giá trị thấp nhất trong 30 ngày là 0,0096 ETH (24,64 đô la) cho mỗi giao dịch. Phí ETH quy mô trung bình (Median-sized fee – MSF) cũng thấp hơn ngày hôm nay, từ 8,37 đô la đến 10,82 đô la cho mỗi giao dịch, mức thấp từ ngày 1/1.

ASF trên Ethereum. Nguồn: bitinfocharts.com

Phí trung bình (Average-sized fee – ASF) trên Ethereum chưa từng chạm mức thấp này kể từ ngày 1/1/2022, với mỗi lần chuyển tốn 25,75 đô la. Phí Ethereum đạt mức cao vào ngày 10 tháng 1, ở mức 52,46 đô la cho mỗi giao dịch và ASF hôm nay thấp hơn 53,03% so với mức cao.

MSF trên Ethereum hôm nay cũng thấp hơn, vì MSF vào ngày 10/1 là $ 29,92 cho mỗi lần chuyển. Thống kê cho thấy MSF trên Ethereum ngày hôm nay nằm trong khoảng 8,37 đô la đến 10,82 đô la, thấp hơn 63,83% so với ngày 10/1.

MSF trên Ethereum. Nguồn: bitinfocharts.com

Các số liệu của Ll2fees.info cho thấy MSF trên Ethereum ngày hôm nay là 8,37 đô la để gửi ETH, 19,14 đô la để gửi token và để swap token tốn 41,87 đô la. Polygon Hermez là L2 có mức phí giao dịch rẻ nhất hiện nay với $ 0,25 mỗi lần chuyển.

Phí của Loopring là 0,29 đô la, Zksync là 0,37 đô la, Optimistic là 1,75 đô la, Arbitrum là 1,91 đô la và Boba Network L2 là  2,24 đô la cho mỗi lần chuyển. Để swap token, Loopring tốn 0,65 đô la, Zksync là 0,90 đô la, Optimistic là 2,58 đô la, Boba Network là 2,94 đô la và Arbitrum là 3,30 đô la cho mỗi giao dịch.

Xem thêm:  Dự án tiền điện tử có trụ sở tại Việt Nam này đang là lựa chọn ưu tiên của nhà phân tích hàng đầu với mức tăng hơn 2000%

ASF trên Ethereum đã không dưới 1 đô la kể từ giữa tháng 11/2020. MSF trên Ethereum cũng dưới 1 đô la cho mỗi lần chuyển vào thời điểm đó.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo Newsbitcoin