Phân tích on-chain Bitcoin: MVRV xác nhận rằng BTC đã chạm đáy

BlogDeFi sẽ xem xét các chỉ số on-chain của Bitcoin (BTC), cụ thể hơn là Market Value to Realized Value (MVRV) và Bitcoin realized price để xác định xem BTC đã chạm đáy hay chưa.

MVRV Z-Score

MVRV là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường và vốn hóa thực tế của một đồng coin. Nói một cách đơn giản, giá trị MVRV bằng 3 có nghĩa là vốn hóa thị trường lớn gấp ba vốn hóa thực tế.

MVRV Z-Score là một biến thể của chỉ báo on-chain MVRV. Nó sử dụng độ lệch chuẩn để chia tỷ lệ đã cho. Điều này được thực hiện để xác định sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và thực tế dưới dạng độ lệch chuẩn.

Trong lịch sử, các giá trị từ 7 đến 9 trùng với đỉnh chu kỳ thị trường, trong khi những giá trị dưới 0 sẽ trùng với đáy. Chỉ số này đã giảm kể từ tháng 2 năm 2021, khi đạt mức cao 7,53.

Chỉ báo này đã rơi vào vùng tiêu cực bốn lần kể từ năm 2015 (vòng tròn đen). Nó đã làm như vậy trong:

Về mặt lịch sử, sau khi chỉ báo này di chuyển ra khỏi vùng tiêu cực, nó xác nhận rằng giá đã chạm đáy. Vào năm 2022, nó đã làm như vậy vào ngày 20 tháng 7. Do đó, nếu lịch sử gieo vần, điều đó có nghĩa là BTC đã chạm đáy.

btc-cham-day

Nguồn: Glassnode

Bitcoin realized price

Chuyển động của chỉ báo MVRV có thể được hình dung tốt hơn bằng cách sử dụng BTC và realized price của nó, một chỉ báo đo lường giá tại thời điểm nó di chuyển lần cuối.

Xem thêm:  Top nhà phân tích nói rằng Bitcoin đã chạm đáy và ông đang tích lũy nhiều BTC nhất có thể – Đây là lý do tại sao?

Trong khi BTC giảm xuống dưới mức này, thì nó đã lấy lại đường realized price (vòng tròn màu đen) sau đó, đường này hiện đang ở mức $ 21.700. Trong lịch sử, một khi BTC lấy lại đường realized price, nó thường bắt đầu một đợt tăng đáng kể sau đó.

Ngoài ra, thời gian mà MVRV ở trong vùng âm (vòng tròn đỏ) là khoảng 40 ngày, dài hơn so với tháng 3 năm 2020 nhưng ngắn hơn so với tháng 12 năm 2018 và tháng 1 năm 2015.

Do đó, khi kết hợp hai chỉ số này, chúng ta có thể kết luận rằng BTC đã chạm đáy.

btc-cham-day

Nguồn: Glassnode

Bạn có thể xem giá BTC ở đây.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo Beincrypto