Phân tích on-chain Bitcoin: Các chỉ số khai thác đề xuất BTC gần chạm đáy

BlogDeFi xem xét dữ liệu on-chain Bitcoin (BTC), những dữ liệu liên quan đến các thợ đào. Cụ thể hơn là difficulty ribbon compression và hash ribbon và Puell multiple.

Cả difficulty và hash ribbon đều hiển thị các giá trị có liên quan đến đáy trong lịch sử. Ngoài ra, Puell multiple cho thấy chu kỳ tăng giá vẫn chưa đạt đến đỉnh.

Difficulty ribbon compression của Bitcoin

Difficulty ribbon là một chỉ báo tạo ra một dải đường trung bình động (MA) về độ khó khai thác Bitcoin. Số liệu này là số lượng băm ước tính để khai thác một khối.

Difficulty ribbon compression sử dụng độ lệch chuẩn được chuẩn hóa để định lượng các giá trị do difficulty ribbon cung cấp. Các giá trị thấp (từ 0,01 đến 0,05) trong lịch sử là thời kỳ đại diện cho đáy của Bitcoin.

Ba lần sụt giảm đáng chú ý nhất xuống khu vực này xảy ra vào tháng 1 năm 2013, tháng 8 năm 2015 và tháng 4 năm 2019, trước khi giá BTC tăng đáng kể.

Ngoại trừ hai khoảng thời gian tồn tại ngắn hạn trên 0,05,  difficulty ribbon đã ở trong vùng này kể từ tháng 4 năm 2020 và hiện đang ở mức 0,034.

bitcoin-cham-day

Biểu đồ Bitcoin Difficulty Ribbon Nguồn: Glassnode

Giá trị Hash ribbon 

Độ khó của Bitcoin được điều chỉnh sau mỗi 2016 block. Điều này dẫn đến việc điều chỉnh khoảng hai tuần một lần.

Mặt khác, tỷ lệ băm (hash rate) của Bitcoin được tính toán mỗi ngày. Giá trị này dựa trên số lượng block được các thợ đào tìm thấy mỗi ngày. Do đó, độ khó làm chậm tốc độ băm trước hai tuần, vì cái sau được tính hàng ngày, trong khi cái trước được điều chỉnh hai tuần một lần.

Hash ribbon là một chỉ báo sử dụng tỷ lệ băm để xác định mức đầu tư của thợ đào, có nghĩa là chi phí khai thác cao hơn phần thưởng. Nó thực hiện điều đó bằng cách sử dụng MA 30 ngày và 60 ngày của tỷ lệ băm. Trong biểu đồ bên dưới, sự giao nhau giữa các đường MA được thể hiện bằng sự chuyển từ màu sáng sang màu đỏ sẫm. Về mặt lịch sử, những giá trị này đại diện cho đáy của Bitcoin.

Xem thêm:  KOL Mr. Whale hoài nghi các nhà điều hành MicroStrategy đang âm mưu pump & dump Bitcoin

Chỉ báo đã có màu đỏ sẫm từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 và hiện đã trở lại màu đỏ nhạt. Tuy nhiên, nó đã có một chút màu đỏ kể từ đầu tháng Tư.

bitcoin-cham-day

Biểu đồ Bitcoin Hash Ribbon Nguồn: Glassnode

Puell multiple

Puell Multiple được tính bằng cách chia giá trị phát hành Bitcoin hàng ngày theo đồng đô la Mỹ cho MA 365 ngày của giá trị phát hành hàng ngày.

Giá trị sinh lời cao xảy ra khi thu nhập hiện tại cao hơn đáng kể so với mức trung bình hàng năm. Các giá trị cao nằm trong khoảng từ 4 đến 10. Trong biểu đồ bên dưới, các giá trị này được đánh dấu bằng màu đỏ.

Trong lịch sử, đỉnh được tạo ra khi chỉ báo này đạt đến các giá trị bên trong vùng này.

Giá trị Puell Multiple hiện tại là 1,17 trong khi mức cao nhất hàng năm cho đến nay là 3,43, đạt được vào ngày 14 tháng 3. Do đó, nó vẫn chưa đạt đến vùng 4-10.

Nếu đợt tăng giá kết thúc, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử mà chỉ báo Puell Multiple không đạt đến giá trị từ 4-10 khi Bitcoin tạo đỉnh.

bitcoin-cham-day

Biểu đồ Bitcoin Puell Multiple Nguồn: Glassnode

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo Beincrypto