Phân tích kỹ thuật tối ngày 12 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BADGER, ALPHA, UNI, ANRK

BlogDeFi sẽ xem xét chuyển động giá của bảy tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả Ethereum (ETH), đang giao dịch bên trong một tam giác đối xứng dài hạn.

BTC

BTC đã giảm kể từ ngày 28 tháng 3. Phong trào giảm cho đến nay đã dẫn đến mức thấp là $ 39.218 vào ngày 11 tháng 4. Điều này gây ra một đợt bật lên từ đường hỗ trợ tăng dần và mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 39.700.

Tuy nhiên, một xu hướng đi lên vẫn chưa xảy ra.

Đo lường từ mức cao nhất ngày 28 tháng 3, BTC đã giảm 17%.

eth-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

ETH

ETH đã giảm kể từ ngày 3 tháng 4. Việc từ chối đã xác thực lại đường kháng cự giảm dần (biểu tượng màu đỏ) được hình thành từ ngày 10 tháng 11.

Cho đến nay, ETH đã đạt mức thấp là $ 2.948 vào ngày 1 tháng 4.

Nếu xu hướng giảm tiếp tục, vùng hỗ trợ gần nhất sẽ là $ 2.800. Điều này sẽ xác thực lại một đường hỗ trợ tăng dần được hình thành từ đáy tháng Giêng. Khi kết hợp với đường kháng cự giảm dần, nó cũng sẽ tạo ra một tam giác cân.

eth-btc

Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

XRP

Tương tự như BTC, XRP đã giảm kể từ ngày 28 tháng 3. Phong trào giảm cho đến nay đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,68 vào ngày 11 tháng 4.

Mức thấp được tạo bên trong vùng hỗ trợ ngang $ 0,70, nơi XRP hiện đang được giao dịch.

Nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng này, hỗ trợ  tiếp theo sẽ là $ 0,58. Nó được tạo ra bởi một đường hỗ trợ tăng dần được hình thành kể từ tháng 6 năm 2021.

eth-btc

Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

BADGER

BADGER đã giảm kể từ khi đạt mức cao $ 13,17 vào ngày 28 tháng 3. Nó đã tạo ra một đỉnh thấp hơn vào ngày 5 tháng 4 và đẩy nhanh tốc độ giảm sau đó.

Xu hướng giảm đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 8,53 vào ngày 11 tháng 4.

Giá đã bật lên sau đó, có khả năng xác thực lại một đường hỗ trợ tăng dần được hình thành từ ngày 14 tháng 3.

Cũng có thể BADGER đang giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần (nét đứt), được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá. Nếu vậy, một sự đột phá cuối cùng lên trên nó có khả năng sẽ xảy ra.

Xem thêm:  Thị trường phục hồi, điều gì tiếp theo cho STEEM, REP, BTT và CHSB?

Biểu đồ BADGER/USDT khung 6 giờ Nguồn: TradingView

ALPHA

ALPHA đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần ngắn hạn kể từ ngày 2 tháng 4. Phong trào giảm đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,34 vào ngày 12 tháng 4.

Các kênh song song giảm dần thường chứa các chuyển động điều chỉnh. Do đó, một sự đột phá cuối cùng lên trên nó đang được mong đợi. Nếu một đột phá xảy ra, mức kháng cự tiếp theo sẽ là $ 0,52, được tạo bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,5.

eth-btc

Biểu đồ ALPHA/USDT khung 2 giờ Nguồn: TradingView

UNI

UNI đã tăng bên trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 24 tháng 2. Nó đã bị đường kháng cự của kênh từ chối vào ngày 31 tháng 3 (biểu tượng màu đỏ) và đã giảm kể từ đó.

Sự sụt giảm dẫn đến mức thấp là $ 8,89 vào ngày 11 tháng 4. Động thái này đã xác nhận lại đường hỗ trợ của kênh lần thứ 3.

Việc phá vỡ xuống dưới kênh có thể dẫn đến mức thấp nhất hàng năm.

eth-btc

Biểu đồ UNI/USDT khung 6 giờ Nguồn: TradingView

ANKR

ANKR đã tăng cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 24 tháng 2. Phong trào đi lên đã dẫn đến mức cao nhất là $ 0,10 vào ngày 2 tháng 4.

Tuy nhiên, giá đã giảm kể từ đó và phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ vào ngày 6 tháng 4.

Sau đó, ANKR đã bật lên từ mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 ở $ 0,07. Nếu vùng này được giữ vững, đây sẽ là một phát triển tăng giá.

Biểu đồ ANKR/USDT khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo Beincrypto