Phân tích kỹ thuật ETH, XRP, ADA, DOT ngày 15 tháng 10

ETH

Trong tuần này, ETH cao hơn 6% khi giá tiếp tục tăng bên trong kênh tăng dần. Kênh hình thành vào đầu tháng 10 sau khi altcoin lớn nhất thị trường tìm thấy hỗ trợ và đảo chiều ở mức $2.800.

Tuần trước, ETH đã gặp phải kháng cự $3.600 khiến giá giảm về hỗ trợ $3.400. Sau đó, giá bật lên từ $3.400 vào thứ 4 khi chạm đến ranh giới dưới của kênh. Hôm qua, ETH đã cố gắng phá vỡ $3.600 và đẩy cao hơn đến kháng cự $3.790 (Fib giảm 0,786).

Sắp tới, nếu phe bò phá vỡ $3.790, kháng cự mạnh đầu tiên là $4k. Tiếp theo là $4.060 (Fib mở rộng 1.414 – màu xanh lam), $4.200, $4.282 và $4.400.

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức $3.670. Tiếp theo là $3.580 (Fib 0,236 & ranh giới dưới của kênh giá), $3.400 (Fib 0,382 & MA 50 ngày), $3.350 và $3.200.

Biểu đồ giá ETH/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

ETH/BTC tiếp tục giằng co trong tuần khi duy trì xu hướng thấp hơn bên trong kênh giảm dần. Cặp này giảm kể từ đầu tháng 9 từ 0,078 BTC, kéo dài trong suốt 2 tháng và cuối cùng đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại 0,0643 BTC (Fib 0,618) vào tuần trước.

Tuần này, ETH giảm xuống mức thấp nhất là 0,06 BTC vào thứ 3. Cụ thể hơn, nó tìm thấy hỗ trợ Fib mở rộng 1,414 ở phía giảm tại 0,0615 BTC và MA 200 ngày. Kể từ khi chạm ngưỡng hỗ trợ này, ETH bật lên cao hơn nhưng đang phải vật lộn để vượt qua kháng cự 0,066 BTC.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên là 0,066 BTC. Tiếp theo là 0,068 BTC (góc trên của kênh giá), 0,0691 BTC, 0,07 BTC (MA 50 ngày) và 0,072 BTC.

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 0,0632 BTC. Tiếp theo là 0,062 BTC (MA 200 ngày), 0,0615 BTC (Fib mở rộng), 0,06 BTC và 0,0588 BTC.

Biểu đồ giá ETH/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

XRP

XRP tăng 5% trong tuần và vẫn nằm trên MA 50 ngày. Giống như ETH, XRP cũng đang giao dịch bên trong kênh tăng dần hình thành vào đầu tháng 10. Vào đầu tuần này, nó đã cố gắng đẩy lên trên MA 50 ngày tại $1,1 và đạt mức cao nhất là $1,25 (mức cao nhất của tháng 2/2018).

Thật không may, XRP không thể vượt qua ngưỡng kháng cự ở góc trên của kênh và bắt đầu đảo chiều từ đó. Nó vẫn duy trì trên đường MA 50 ngày và đang test hỗ trợ ở góc dưới của kênh.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên là $1,1 (MA 50 ngày). Tiếp theo là $1,05 (MA 20 ngày), $1 (MA 200 ngày) và $0,95 (MA 100 ngày).

Ngược lại, kháng cự đầu tiên là $1,15. Tiếp theo là $1,25 (mức cao nhất của tháng 2/2018), $1,36, $1,4 và $1,6 (Fib giảm 0,786).

Biểu đồ XRP/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

XRP đã mất mức quan trọng tại 1.940 SAT trong tuần này khi giá trượt xuống mức thấp mới trong 2 tháng vào ngày hôm nay sau khi chạm ngưỡng 1.860 SAT (Fib 0,786). Altcoin này hoạt động trong kênh giảm dần kể từ đầu tháng 9 và liên tục giảm.

Tuần trước, người mua đã tìm thấy hỗ trợ tại 1.940 SAT sau khi trượt xuống dưới 2.000 SAT. Lúc đó, có vẻ như hỗ trợ tại 1940 SAT được giữ vững, nhưng cuối cùng đã bị phá vỡ vào hôm nay.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên là 1.860 SAT (Fib 0,786). Tiếp theo là 1.800 SAT (đáy của tháng 7/2020), 1.735 SAT (Fib 0,886) và 1.700 SAT.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên là 1.940 SAT (hỗ trợ trước đó). Tiếp theo là 2.000 SAT, 2.075 SAT (MA 20 ngày), 2.150 SAT (MA 100 ngày) và 2.250 SAT (MA 200 ngày).

phan tich ky thuat

Biểu đồ giá XRP/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

ADA

ADA khá vất vả trong tuần sau khi giảm 5%, đẩy giá xuống dưới đường MA 20 ngày. Coin đã tìm thấy hỗ trợ ở mức $2 vào cuối tháng 9 và kể từ đó được giao dịch trong phạm vi giữa $2 và kháng cự $2,35 (Fib giảm giá 0,382) vào tháng 10.

Xem thêm:  Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 6 tháng 1

Ngoài ra, ADA cũng đang giao dịch bên dưới đường xu hướng giảm xuất hiện từ đầu tháng 9. Giá vượt lên trên nó và ranh giới trên của phạm vi sẽ cho phép ADA bắt đầu phục hồi trở lại ATH một lần nữa.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên nằm ở mức $2,2 (MA 20 ngày). Tiếp theo là $2,35 (Fib giảm 0,382), $2,4 (MA 50 ngày), $2,5 (Fib giảm 0,5) và $2,65 (Fib giảm 0,618).

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức $2 (MA 100 ngày & Fib 0,618). Tiếp theo là $1,88 (Fib mở rộng phía giảm 1,414), $1,8 và $1,72 (MA 200 ngày).

phan tich ky thuat

Biểu đồ giá ADA/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

ADA cũng đang giảm rất nhiều so với BTC khi nó thiết lập mức thấp 2 tháng mới tại 3.620 SAT trong tuần này. Giá đã giảm xuống dưới kênh giảm dần vào tuần trước nhưng tìm được hỗ trợ tại 4.000 SAT.

Thật không may, ADA giao dịch thấp hơn 4.000 SAT vào thứ 2 khi giảm xuống dưới MA 200 ngày để tìm hỗ trợ tại 3.760 SAT (Fib 0,786). Hỗ trợ này đã bị phá vỡ hôm nay khi giá tiếp tục trượt xuống 3.620 SAT.

Sắp tới, nếu phe gấu đẩy xuống thấp hơn 3.620 SAT, hỗ trợ đầu tiên là 3.500 SAT. Tiếp theo là 3.410 SAT (FIB mở rộng ở phía giảm 1,272), 3.200 SAT và 2.065 SAT (Fib 0,618 & hỗ trợ của tháng 8).

Mặt khác, kháng cự đầu tiên là 3.760 SAT. Tiếp theo là 4.000 SAT (MA 200 ngày), 4.295 SAT, 4.500 SAT (MA 100 ngày) và 4.670 SAT.

phan tich ky thuat

Biểu đồ ADA/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

DOT

DOT tăng rất mạnh trong tuần này (18%) và cuối cùng đã đẩy trở lại trên $40. Giá tìm thấy hỗ trợ tại $26,22 vào cuối tháng 9 và bật lên từ đó. Nó tiếp tục cao hơn trong tuần đầu tiên của tháng 10 và đạt đến kháng cự $37,5 (mức kháng cự của tháng 9).

Mức cao nhất của tháng 9 đã bị phá vỡ vào thứ 4 khi DOT tăng trên $40, hướng đến mức cao nhất tháng là $42,5 đô la. Kể từ đó, DOT giảm nhẹ và đang giao dịch quanh $40.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên là $39,2 (Fib 0,236). Tiếp theo là $37,5, $34,7, $32,4 (Fib 0,618 & MA 50 ngày) và $30.

Ngược lại, ngưỡng kháng cự đầu tiên là $41,35 (Fib giảm 0,786). Tiếp theo là $42,5, $45,3 (Fib giảm 0,886), $46,7 (Fib mở rộng 1,272), $48,5 và $50.

phan tich ky thuat

Biểu đồ giá DOT/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

ADA hiện đang cố gắng phục hồi trở lại mức cao nhất của tháng 9 so với BTC. Giá đã tìm thấy hỗ trợ tại MA 200 ngày khoảng 6.000 SAT vào đầu tuần và bật lên kể từ đó.

Nó vượt qua MA 50 ngày trong suốt tuần và đạt mức cao nhất là 7.500 SAT vào thứ 4. Cụ thể hơn, ADA đã không thể đóng nến hàng ngày trên 7.286 SAT (Fib giảm 0,618) và từ đó trượt xuống MA 50 ngày.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên là 6.500 SAT (MA 20 ngày). Tiếp theo là 6.000 SAT (MA 200 ngày), 5.760 SAT (Fib 0,5) và 5500 SAT (MA 100 ngày).

Ngược lại, kháng cự đầu tiên là 7.000 SAT. Tiếp theo là 7.285 SAT (Fib giảm 0,618), 7.500 SAT và 8.000 SAT. Ngoài ra, còn có kháng cự khác tại 8.310 SAT (Fib giảm 0,786), 8.500 SAT và 9.000 SAT (Fib giảm 0,886).

phan tich ky thuat

Biểu đồ giá DOT/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Theo Cryptopotato