Phân tích kỹ thuật ETH, XRP, ADA, BNB và UNI

ETH

ETH tăng 9% hôm nay khi giá vượt ngưỡng 3.000 đô la. Coin này hiện đã phá vỡ ranh giới trên của phạm vi trước đó mà giá giao dịch trong hai tuần qua. Phạm vi này nằm trong khoảng từ 3.150 đến 2.800 đô la và ETH bật lên từ ranh giới dưới vào thứ 4, nơi giá tìm thấy hỗ trợ tại MA 100 ngày.

Kể từ đó, ETH đã cố gắng phá vỡ đường xu hướng giảm dần của tháng 9 và quay trở lại trên MA 20 ngày.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên nằm ở mức 3.300 đô la (MA 50 ngày). Tiếp theo là 3.350, 3.500, 3.600, 3.790 (Fib giảm 0,786), 4.000 đô la.

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên là 3.000 đô la. Tiếp theo là 2.890, 2.770 (Fib 0,786 & MA 100 ngày) và 2.620 đô la (MA 200 ngày).

Biểu đồ ETH/USD hằng ngày Nguồn: TradingView

ETH tiếp tục giao dịch đi ngang so với BTC vì giá nằm trong phạm vi từ 0,0711 đến 0,0667 BTC. Tiền điện tử lớn thứ hai trên thị trường đã cố gắng phá vỡ kháng cự 0,0711 BTC vào đầu tuần nhưng không vượt qua được mức này. Kết quả là nó đã giảm trong tuần cho đến khi tìm thấy hỗ trợ hiện tại tại đường xu hướng tăng.

ETH/BTC phải phá vỡ phạm vi nói trên để định hướng tiếp theo cho thị trường.

Hỗ trợ đầu tiên nằm tại đường xu hướng tăng. Tiếp theo là hỗ trợ ở đáy phạm vi 0,0667 BTC (Fib mở rộng giảm 1,272 & MA 100 ngày), 0,066 BTC (Fib thoái lui 0,618), 0,065 BTC và 0,0632 BTC (Fib mở rộng giảm 1,618).

Ngược lại, kháng cự đầu tiên là 0,071 BTC (MA 50 ngày). Tiếp theo là góc trên của kênh giá, 0,0733 BTC, 0,075 BTC và 0,0765 BTC (Fib giảm 0,786).

Biểu đồ ETH/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

XRP

XRP tăng mạnh 9% trong ngày hôm nay khi giá vượt lên trên mức 1 đô la một lần nữa. Coin này đã giao dịch bên trong nêm giảm dần trong suốt tháng 9 và chỉ mới cố gắng phá vỡ góc trên của nêm vào thứ 4.

Giá đã tìm thấy hỗ trợ tại 0,9 đô la do MA 100 ngày cung cấp, cho phép XRP phục hồi và tăng vọt qua góc trên của nêm. Hôm nay, mức tăng 9% đã đẩy giá trở lại trên MA 200 ngày, MA 20 ngày và 1 đô la.

Phía trước, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 1,05 đô la, là hỗ trợ mạnh trước đó. Trên đường này còn có kháng cự 1,1 đô la (MA 50 ngày), 1,5 đô la, 1,2 đô la và 1,25 đô la (các mức cao nhất của tháng 2/2018).

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên là 1 đô la (MA 20 ngày). Tiếp theo là 0,96 đô la (MA 200 ngày), 0,9 đô la (MA 100 ngày) và 0,8282 đô la (các mức cao nhất năm 2020).

Biểu đồ XRP/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

XRP dường như đang vật lộn so với BTC khi giao dịch dưới MA 200 ngày hôm nay. Cặp này đã bị mắc kẹt trong phạm vi giữa 3.200 SAT và 2.100 SAT hai tuần qua và phải phá vỡ phạm vi này để đưa ra hướng đi tiếp theo cho thị trường.

Hỗ trợ mạnh đầu tiên nằm ở mức 2.100 SAT (MA 100 ngày). Tiếp theo là 2.050 SAT (Fib 0,618), 2.000 SAT, 1.860 SAT (Fib 0,786) và 1.800 SAT (mức thấp tháng 7/2020).

Mặt khác, kháng cự đầu tiên là 2.225 SAT (MA 20 ngày). Tiếp theo là 2.300 SAT, 2.400 SAT (MA 50 ngày), 2.463 SAT (Fib giảm 0,5) và 2.560 SAT (Fib giảm 0,618).

Biểu đồ XRP/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

ADA

ADA giảm nhẹ 4,4% trong suốt tuần khi đang giao dịch ở mức 2,22 đô la. Nó đã giảm từ kháng cự 2,36 đô la (Fib giảm 0,382) vào đầu tuần và tiếp tục thấp hơn cho đến khi đạt được hỗ trợ 2 đô la (Fib 0,618).

Vào thứ 4, ADA tăng từ 2 đô la và bật trên đường xu hướng giảm dần vào hôm qua. Hôm nay, ADA tiếp tục tăng cao hơn và gặp kháng cự tại MA 20 ngày.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên là 2,36 đô la (Fib giảm 0,382). Tiếp theo là 2,5 đô la (Fib giảm 0,5 & MA 50 ngày), 2,65 đô la (Fib giảm 0,618) và 2,8 đô la.

Mặt khác, hỗ trợ đầu tiên là 2,21 đô la (Fib 5). Tiếp theo là 2,1 đô la, 2 đô la (Fib 0,618), 1,88 đô la (MA 100 ngày) và 1,8 đô la.

Biểu đồ ADA/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

ADA đang chịu áp lực giảm giá so với BTC vì phải cố gắng duy trì trên mức hỗ trợ tháng 9 trong hôm nay. Tiền điện tử lớn thứ ba trên thị trường bắt đầu tuần khoảng 5.400 SAT. Thật không may, nó không thể vượt qua kháng cự này và cuối cùng giảm xuống dưới MA 50 ngày kể từ đó.

Xem thêm:  Swipe (SXP) đang cố gắng lấy lại mức quan trọng để bùng nổ

Giá tiếp tục giảm trong suốt tuần cho đến khi tìm thấy hỗ trợ vào hôm nay tại 4.715 SAT (Fib thoái lui 0,5).

Sắp tới, nếu phe gấu đẩy ADA xuống dưới 4.715 SAT, hỗ trợ đầu tiên là 4.600 SAT. Tiếp theo là 4.500 SAT (MA 100 ngày), 4.350 SAT (Fib 0,618) và 4.220 SAT (Fib mở rộng giảm 1,272).

Ngược lại, kháng cự đầu tiên nằm tại 4.800 SAT. Tiếp theo là 5.000 SAT, 5.200 SAT (MA 50 ngày), 5.400 SAT và 5.800 SAT.

Biểu đồ ADA/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

BNB

BNB tăng vững chắc 8,2% trong tuần khi coin này vượt qua 400 đô la một lần nữa để đạt 413 đô la vào hôm nay. Giá đã giao dịch bên trong mô hình nêm giảm trong suốt tháng 9.

Vào thứ 4, BNB cuối cùng đã đảo chiều, phá vỡ mô hình theo hướng tăng và gặp kháng cự tại MA 100 ngày. Kháng cự MA 100 ngày đã bị xuyên thủng vào hôm qua và giá tiếp tục leo lên trên 400 đô la, MA 200 ngày hôm nay để đạt 413 đô la.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên là 425 đô la (MA 50 ngày). Tiếp theo là 450, 460 đô la (Fib giảm 0,5), 475 và 500 đô la. Kháng cự khác là 516 đô la (Fib giảm 0,618) và 550 đô la.

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên là 400 đô la (MA 200 ngày). Tiếp theo là 380 đô la (MA 20 ngày), 375 đô la (MA 20 ngày), 260 đô la (Fib 0,618) và 350 đô la.

phan tich ky thuat

Biểu đồ BNB/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

BNB rất bằng phẳng so với BTC vì giá hiện nằm trong mô hình tam giác giảm dần dài hạn. Nó bắt đầu vào tháng 9 ở mức khoảng 0,01 BTC và giảm trong suốt cả tháng.

Cuối tuần trước, BNB đã tìm thấy hỗ trợ ở góc dưới của tam giác dài hạn. Kể từ đó, nó bật lên trong suốt tuần và quay lại trên 0,008 BTC. Vào thứ 4, BNB bùng nổ cao hơn khi đạt mức cao 0,009 BTC (MA 200 ngày). Nó vẫn chưa thể phá vỡ kháng cự này trong hai ngày qua.

Sắp tới, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 0,0085 BTC (MA 20 ngày). Tiếp theo là 0,00829 BTC (Fib 0,5), 0,008 BTC và 0,00757 BTC.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên là 0,009 BTC (MA 50 ngày). Tiếp theo là 0,0095 BTC, 0,01 BTC, 0,0105 BTC và 0,011 BTC (Fib mở rộng 1.272).

phan tich ky thuat

Biểu đồ BNB/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

UNI

UNI tăng ấn tượng 19,7% trong tuần khi giá trở lại trên 25 đô la. Nó đã giao dịch trong nêm giảm dần suốt tháng 9. Tiền điện tử này tìm thấy hỗ trợ tại 18,25 đô la (Fib mở rộng giảm 1,272) vào chủ nhật và bật cao hơn đến kháng cự 24 đô la (MA 50 ngày).

Breakout nêm cuối cùng cũng xảy ra vào hôm nay khi UNI đẩy giá lên trên 25 đô la.

Sắp tới, kháng cự đầu tiên nằm ở mức 27,5 đô la. Tiếp theo là 30 đô la (Fib 0,5 giảm), 31,2 đô la (các mức cao nhất của tháng 9) và 33 đô la (Fib giảm 0,618).

Ngược lại, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 24 đô la (MA 20 ngày). Tiếp theo là 23 đô la (MA 200 ngày), 22 đô la, 20,6 đô la (Fib 0,618) và 20 đô la.

phan tich ky thuat

Biểu đồ UNI/USD hàng ngày Nguồn: TradingView

BNB cũng đã cố gắng vượt lên trên nêm so với BTC trong tuần này. Cặp coin hiện đang giao dịch trở lại trên MA 200 ngày tại 0,000537 BTC sau khi tìm thấy hỗ trợ tại 0,00045 BTC vào chủ nhật.

Sắp tới, kháng cự mạnh đầu tiên là 0,0005800 BTC (Fib giảm 0.382). Tiếp theo là 0,0006 BTC, 0,0006315 BTC (Fib giảm 0,5) và 0,00065 BTC.

Mặt khác, hỗ trợ đầu tiên là 0,00053 BTC (MA 200 ngày). Tiếp theo là 0,0005 BTC (Fib 0,5), 0,00045 BTC và 0,000412 BTC (Fib 0,618).

phan tich ky thuat

Biểu đồ UNI/BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá các coin ở đây.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Theo Cryptopotato