Phân tích kỹ thuật BTC ngày 17 tháng 7

Vào ngày 16 tháng 7, giá Bitcoin đã tiếp tục giảm sau khi phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ và đường MA quan trọng.

Giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm về phía hai vùng hỗ trợ gần nhất.

Đường hỗ trợ tăng dần

Hôm qua, việc giảm xuống từ ngày 8 tháng 7 đã được tiếp tục và giá đã đạt mức đóng cửa hàng ngày bên dưới mức $ 9.250 và đường EMA 50 ngày. Điều này cho thấy phe gấu đang có lợi thế hơn.

Tuy nhiên, giá đã tạo ra các cây nến có bấc dài bên dưới phản ứng với đường hỗ trợ tăng dần được bắt đầu vào ngày 29 tháng 4, và hiện đang lưu trú ở mức $ 8.950. Do đó, giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu một lần nảy khi chạm đến đường hỗ trợ.

Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ này, thì khu vực hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 8.650, gần với đường MA 200 ngày.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

Kháng cự ngắn hạn

Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy rằng giá đang giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần, được bắt đầu vào ngày 9 tháng 7.

Vào ngày hôm qua, giá đã bị từ chối bởi đường kháng cự của kênh và hiện đang giao dịch ở giữa kênh. Đường này sẽ sớm trùng với vùng hỗ trợ nhỏ ở mức $ 8.950. Khu vực này cũng trùng với đường hỗ trợ tăng dần được nêu ở trên.

Đường MA 50 và 200 kỳ đang trong quá trình tạo ra một bearish cross, một dấu hiệu cho thấy xu hướng đang giảm.

Xem thêm:  Chỉ báo on-chain cho thấy thị trường tăng giá Bitcoin vẫn chưa kết thúc

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng giờ cũng cung cấp một tình cảm tương tự. Giá đã di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 13 tháng 7. Ngoài ra, giá đã mất hai vùng hỗ trợ nhỏ, ở mức $ 9.180 và $ 9.130, và hiện đang đóng vai trò là vùng kháng cự. Những vùng này đang nằm trùng khớp với đường kháng giảm dần đã nói ở trên.

Các MA 50 và 200 giờ đã tạo ra một bearish cross và hiện đang cung cấp kháng cự cho giá. Chỉ số RSI hàng giờ đã bị từ chối bởi đường 50, một dấu hiệu giảm giá khác.

Kịch bản giảm giá của BTC sẽ bị vô hiệu khi giá đòi lại khu vực $ 9.250.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT hàng giờ Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá Bitcoin đã phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ và đường MA quan trọng. Nó hiện đang trong quá trình tiến tới hai mức hỗ trợ chính, dự kiến ​​sẽ cung cấp một lần nảy.

Bạn có thể xem giá BTC tại đây.