Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 29 tháng 9

Bitcoin đang trong quá trình tiếp cận vùng kháng cự quan trọng ở mức $ 11.150 nhưng giá đã bị từ chối trước khi chạm đến mức này.

Sau khi giảm xuống trong ngắn hạn, BTC dự kiến ​​sẽ thực hiện một nỗ lực khác để bứt phá.

Bitcoin tiếp cận vùng kháng cự

Giá Bitcoin đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao cục bộ là $ 12.473 vào ngày 17 tháng 8. BTC đã xác nhận mức kháng cự này hai lần kể từ đó.

Giá hiện đang tiếp cận đường kháng cự này một lần nữa. Đường này cũng trùng với vùng $ 11.150, trước đây đóng vai trò là hỗ trợ nhưng đã chuyển sang thành kháng cự vào ngày 19 tháng 9.

Một sự bứt phá lên trên đường kháng cự này và khu vực $ 11.150 sẽ xác nhận rằng xu hướng hiện tại là tăng.

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy giá đã bị mức Fib 0,786 của lần giảm trước đó ở mức $ 10.955 từ chối hai lần và đã bắt đầu thoái lui.

Khu vực $ 10.550 dự kiến ​​sẽ cung cấp hỗ trợ vì nó vừa là mức Fib 0,5 của toàn bộ động thái đi lên và vừa là vùng kháng cự trước đó. Miễn là vùng này được giữ vững, khả năng giá tiếp tục tăng lên vẫn còn cao.

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Đếm sóng

Có khả năng là vào ngày 9 tháng 9, BTC đã bắt đầu một xu hướng tăng giá (được hiển thị bằng màu cam bên dưới). Có vẻ như nó đã hoàn thành sóng 1 và 2 và có thể đã bắt đầu làn sóng thứ ba.

Xem thêm:  Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 3 tháng 6

Các mục tiêu sơ bộ cho đỉnh của sóng thứ ba được tìm thấy ở mức $ 12.180, $ 12.880 và $ 13.380 (các mức Fib 1,61, 2,27 và 3,61 của sóng phụ 1).

Các sóng phụ được hiển thị bằng màu xanh lam trong biểu đồ bên dưới:

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Số lượng sóng phụ cho thấy BTC hiện đang điều chỉnh trong sóng phụ 2, đang diễn ra bên trong hệ thống A-B-C (được hiển thị bằng màu đỏ bên dưới). Sự hình thành dự kiến ​​sẽ kết thúc ở vùng Fib 0,5 – 0,618 trong khoảng $ 10.450- $ 10.550.

BTC vẫn chưa đạt đến mức Fib thời gian 1.382 (được hiển thị bằng màu xanh lam), do đó, thời gian điều chỉnh có thể vẫn chưa kết thúc.

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Kết luận

Mặc dù có khả năng BTC đã bắt đầu di chuyển lên, nhưng một sự điều chỉnh ngắn hạn được mong đợi trước khi giá tiếp tục tăng.

Bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Theo Beincrypto