Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 25 tháng 1

Trong tuần từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1, Bitcoin đã tiếp tục đợt giảm giảm giá từ mức giá cao nhất mọi thời đại là $ 42.000 vào ngày 8 tháng 1.

Mặc dù xu hướng dài hạn có thể vẫn là tăng giá, nhưng Bitcoin đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự ngắn hạn/trung hạn. Một sự đột phá trên các mức này là điều cần thiết để BTC tăng cao hơn.

Bitcoin phục hồi sau khi giảm

Bitcoin đã giảm đáng kể trong tuần từ ngày 18 đến 25 tháng 1, giảm trở lại mức thấp nhất là $ 28.850. Điều này đã tạo ra cây nến tuần thứ hai liên tiếp có mức đóng cửa giảm.

Tuy nhiên, BTC đã cố gắng bật lên từ mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,382 ở mức $ 29.670 và hiện đang giao dịch ở mức $ 33.350.

Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hàng tuần vẫn đang tăng.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng ngày cho thấy vùng hỗ trợ $ 29.000 cũng là mức Fib thoái lui 0,5 của động thái tăng gần đây nhất, điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa của nó. BTC đã bật lên hai lần ở mức này, mỗi lần đều tạo ra các bấc dưới dài.

Bất chấp sự phục hồi, BTC gần như không xác nhận sự đảo ngược xu hướng tăng giá.

Nó vẫn đang giao dịch dưới $ 33.800, mức Fib thoái lui 0,382 (được hiển thị bằng màu đỏ bên dưới) của chuyển động giảm gần đây nhất và vùng kháng cự ngang mạnh. Ngay cả khi BTC lấy lại mức này, nó có khả năng sẽ phải đối mặt với mức kháng cự mạnh tiếp theo ở mức $ 35.375 – mức Fib thoái lui 0,5 của cùng một động thái đi xuống và đường kháng cự giảm dần tiềm năng.

Xem thêm:  ETH tạo mức cao nhất mọi thời đại mới, xu hướng tăng sẽ được tiếp tục

Do đó, cho đến khi BTC giải quyết được vấn đề này, chúng tôi không thể coi xu hướng là tăng. Nếu BTC giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 29.000, thì ngưỡng tiếp theo sẽ được tìm thấy ở mức $ 26.000 (mức Fib thoái lui 0,618).

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

Các chỉ báo kỹ thuật củng cố sức mạnh của các ngưỡng kháng cự

Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hàng ngày đang giảm mạnh.

MACD đã cắt xuống vùng âm, chỉ báo RSI nằm dưới 50 và chỉ báo Stochastic oscillator đã tạo ra một bearish cross.

Điều này càng củng cố thêm giả thuyết rằng xu hướng không thể được coi là tăng cho đến khi BTC lấy lại khu vực $ 33.800 và bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

Tương tự, các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hai giờ là trung tính nhưng có kháng cự rất mạnh ở gần mức giá hiện tại.

Do đó, cho đến khi BTC giành lại khu vực này, chúng tôi không thể coi là xu hướng tăng.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ Nguồn: TradingView

Kết luận

Mặc dù Bitcoin dường như vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn và đã cho thấy các dấu hiệu đảo chiều tăng giá, nhưng xu hướng ngắn hạn/trung hạn vẫn chưa thể được coi là tăng giá cho đến khi BTC vượt qua các vùng kháng cự tại $ 33.800 và $ 35.400.

Theo Beincrypto