Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 15 tháng 7

Giá Bitcoin đang giao dịch cao hơn một chút so với đường trung bình động rất quan trọng, nhưng thấp hơn một chút so với khu vực hỗ trợ quan trọng được tìm thấy ở mức 9.250 đô la.

Hôm nay là ngày thứ bảy giá được giao dịch quanh mức này.

Hỗ trợ dài hạn của Bitcoin

Khu vực hỗ trợ chính cho BTC được tìm thấy ở mức 9.250 đô la. Khu vực này đóng vai trò là hỗ trợ trong hầu hết tháng 6 trước khi phá vỡ và xác nhận nó là kháng cự. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ lên trên mưc này vào ngày 6 tháng 7 và khu vực này đã đóng vai trò hỗ trợ kể từ đó.

Trong khi giá đang giao dịch ở phần thấp hơn của hỗ trợ này, thì sự di chuyển so với đường EMA 50 ngày đang cho thấy tín hiệu tăng giá. Giá đã tạo ra năm cây nến có bấc dưới dài phản ứng với đường MA, cái cuối cùng là một Pin bar tăng giá. Tất cả những điều này là dấu hiệu của áp lực mua, cho thấy giá sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI hàng ngày đã bị từ chối bởi đường 50 và đang trong quá trình di chuyển xuống dưới, đây là một dấu hiệu giảm giá. Các tín hiệu đang mâu thuẫn nên hướng đi của xu hướng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng ngày Nguồn: TradingView

Nhìn vào biểu đồ ngắn hạn thì thấy giá có thể đang hình thành một fractal giảm giá. Việc giảm bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 đã gây ra sự thoái lui nhẹ lên mức Fib 0,618 trước khi giá tiếp tục chuyển động đi xuống.

Xem thêm:  DigiByte (DGB) đột phá nhưng không duy trì được

Mức giảm kể từ ngày 9 tháng 7 đã cho thấy mô hình thoái lui tương tự, do đó động thái này có thể là đợt pullback nhỏ của đợt điều chỉnh. Nếu nó diễn ra, BTC có thể rơi trở lại khu vực hỗ trợ $ 8.950.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Kênh tăng dần

Biểu đồ hàng giờ cho thấy giá đã được giao dịch trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 28 tháng 6. Vì các mô hình này thường kết thúc bằng sự phá vỡ xuống dưới, nên sự cố từ mô hình này sẽ là kịch bản rất có thể xảy ra.

Tại thời điểm viết, giá đang giao dịch ngay tại đường hỗ trợ của kênh. Mặc dù giá đã giảm đáng kể xuống dưới mức này trong ngày hôm qua, nhưng nó đã lấy lại được đường hỗ trợ.

Đường MA 50 và 200 giờ đã thực hiện một bearish cross và đang đóng vai trò là kháng cự cho giá. Vì một bullish cross trước đó đã đánh dấu một xu hướng tăng, nên bearish cross này có thể chỉ ra rằng xu hướng tăng ngắn hạn đã kết thúc và giá hiện đang hướng xuống vùng hỗ trợ $ 8.950, như đã đề cập ở trên.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng giờ Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá BTC tại đây.