Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 15 tháng 6

Trong tuần qua, giá Bitcoin đã giảm nhẹ và tạo ra một cây nến giảm giá hàng tuần.

Vì cây nến này được ra sau khi giá bị từ chối bởi một vùng kháng cự quan trọng, điều này làm tăng cơ hội giá sẽ tiếp tục giảm trong dài hạn. Tuy nhiên, một sự đảo ngược ngắn hạn là có thể.

Trong tuần đầu tiên của tháng 5, giá Bitcoin đã bị từ chối bởi vùng kháng cự $ 10.500 và đường kháng cự giảm dần dài hạn được hình thành từ mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 năm 2017. Điều này tạo ra một cây nến có bấc trên dài, một dấu hiệu của áp lực bán. Bitcoin đã ủng hộ việc này bằng cách tạo ra một nến giảm giá hàng tuần khác, và xóa đi hoàn toàn mức tăng trước đó.

Nếu đây là sự khởi đầu của một sự đảo ngược, thì giá Bitcoin có thể giảm về vùng Fib thoái lui 0,5-0,618 của toàn bộ mức tăng, được tìm thấy trong khoảng từ $ 6.000- $ 7.000.

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng tuần | Nguồn: TradingView

Trong ngắn hạn, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $ 9.300 và đường trung bình động 50 ngày (MA), cả hai mức này từng ngăn chặn sự sụt giảm mạnh diễn ra vào ngày 11 tháng Sáu. Đây là dấu hiệu giảm giá cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm thấp hơn.

Nếu làm như vậy, khu vực hỗ trợ gần nhất được tìm thấy ở mức $ 8.800.

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Trong biểu đồ hàng giờ, chúng ta có thể thấy rằng Bitcoin có thể đang giao dịch bên trong một mô hình cái nêm giảm dần – được coi là mô hình đảo chiều tăng giá.

Xem thêm:  XRP có tiếp tục tăng lên trong thời gian tới?

Ngoài ra, trong khi giá đã giảm sâu hơn so với ngày 11 tháng 6 nhưng khối lượng giao dịch đã thấp hơn. Điều này đã tạo ra sự phân kỳ tăng trong chỉ số RSI hàng giờ – một dấu hiệu cho thấy một sự đảo chiều ngắn hạn.

Việc tiếp tục giảm trong mô hình cái nêm sau khi xác nhận hỗ trợ/kháng cự một lần nữa sẽ đưa giá đến vùng hỗ trợ $ 8.800 được đề cập ở trên.

phan-tich-ky-thuat-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Giá Bitcoin đã giảm đáng kể kể từ khi đạt mức cao 10.429 đô la vào ngày 2 tháng 6. Tuy nhiên, nó đang giao dịch trong một mô hình tăng giá trong ngắn hạn và có dấu hiệu đảo chiểu mạnh, điều này cho thấy rằng một động thái tăng ngắn hạn có khả năng sẽ xảy ra.

Bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Lưu ý: Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư.