Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 11 tháng 5

Bitcoin (BTC) đã tăng nhẹ kể từ ngày 10 tháng 5, giảm xuống dưới $ 30.000 và đã tạo ra một đáy cao hơn đầu tiên trong ngắn hạn.

Kênh song song tăng dần

Bitcoin đã tăng bên trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 21 tháng 1. Sau khi củng cố bên trong nó trong gần năm tháng, giá cuối cùng đã phá vỡ vào ngày 5 tháng 5. Nó tiếp tục đạt mức thấp nhất năm 2022 là $ 29.730 vào ngày 10 tháng 5.

Mức thấp được tạo ra bên trong vùng hỗ trợ ngang $ 30.500, sau đó giá đã phục hồi.

Có một sự phân kỳ tăng tiềm năng đã phát triển trong RSI hàng ngày, mặc dù nó vẫn chưa được xác nhận.

Nếu sự phân kỳ đóng vai trò là chất xúc tác cho một phong trào đi lên, thì vùng kháng cự gần nhất sẽ được tìm thấy ở mức $ 36.900. Mục tiêu này là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 khi đo lường toàn bộ mức giảm. Hơn nữa, đó cũng là đường hỗ trợ của kênh nói trên.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

Chuyển động ngắn hạn

Biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đã giao dịch bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 6 tháng 5. Đường này đã được xác thực nhiều lần, gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 5 (biểu tượng màu đỏ).

Nếu một đột phá xảy ra, vùng kháng cự chính có thể được tìm thấy trong khoảng từ $ 33.700 đến $ 34.900. Phạm vi mục tiêu này tương ứng với các mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 và 0,5.

Xem thêm:  Xu hướng tiếp theo của DASH sắp được quyết định

Chỉ báo RSI hai giờ đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần, vì vậy có thể giá sẽ sớm theo sau.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Số lượng sóng có khả năng xảy ra cao nhất cho thấy rằng kể từ mức cao nhất mọi thời đại là $ 69.000, đạt được vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, BTC đã điều chỉnh bên trong cấu trúc A-B-C (màu đỏ). Trong biểu đồ bên dưới, số lượng sóng phụ được hiển thị bằng màu đen.

Mục tiêu tiềm năng đầu tiên cho đáy của toàn bộ đợt điều chỉnh được tìm thấy ở mức $ 25.700. Mục tiêu này sẽ cung cấp cho sóng A và C tỷ lệ 1: 0,61.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Theo Beincrypto