Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 10 tháng 11

Bitcoin có thể đang giao dịch bên trong một tam giác tăng dần với mức kháng cự ở $ 15.800.

Sự chuyển động của giá và số lượng sóng cho thấy có khả năng giá sẽ bứt phá lên trên tam giác này.

Bitcoin tập hợp sau động thái tăng mạnh

Giá Bitcoin cho thấy sự do dự vào ngày 9 tháng 11. Trong khi nó đã tăng đáng kể vào ngày hôm trước, giá đã tạo ra một thanh nến giảm giá nhỏ với bấc dài ở mỗi bên vào ngày hôm qua, báo hiệu sự do dự.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể đã bắt đầu cho thấy một số điểm yếu nhưng vẫn chưa thể xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ sáu giờ cho thấy vùng kháng cự chính được tìm thấy gần $ 15.800. Giá đã bị từ chối bởi khu vực này vào ngày hôm qua. BTC đã tạo ra một sự phân kỳ giảm đáng kể và giảm mạnh sau đó.

Việc giảm giá dừng lại khi giá chạm đến đường hỗ trợ tăng dần được kẻ từ ngày 2 tháng 11. Kết hợp lại, đường hỗ trợ và vùng kháng cự có thể tạo ra một tam giác tăng dần. Đây là một mô hình tăng giá trong đó dự kiến ​​sẽ có một sự bứt phá.

Một sự đột phá theo toàn bộ chiều cao của mô hình sẽ đưa BTC lên tới $ 17.200.

Mặt khác, sự cố từ đường hỗ trợ tăng dần có thể sẽ đưa giá trở lại mức hỗ trợ $ 14.260.

phan-tich-bitcoin

Chuyển động trong tương lai

Biểu đồ hai giờ cho thấy giá vẫn đang điều chỉnh lại do việc giảm giá của ngày hôm qua. Mặc dù có sự phục hồi, BTC vẫn chưa xóa được mức kháng cự Fib 0,618. Thay vào đó, nó tạo ra một bấc dài phía trên ngay trên ngưỡng kháng cự trước khi giảm.

Xem thêm:  Thi trường phục hồi, điều gì tiếp theo cho YFI, EOS, DOGE, BAND?

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho thấy sự suy yếu nào vì chỉ báo RSI nằm trên 50 và đường MACD trên 0.

Do đó, động thái có nhiều khả năng nhất sẽ là một số hợp nhất trên đường hỗ trợ tăng dần trước khi có một đột phá cuối cùng.

phan-tich-bitcoin

Số lượng sóng của Bitcoin cũng cho thấy rằng một mức tăng tương tự sẽ diễn ra, dự đoán mục tiêu nằm trong khoảng từ $ 16.900 đến $ 17.200.

Mục tiêu được tìm thấy bằng cách chiếu độ dài của sóng phụ 1-3 đến sóng phụ 4 (xanh lam và cam). Đây cũng là Fib mở rộng 4.618 của sóng phụ 1 (xanh lam).

phan-tich-bitcoin

kết luận

Giá BTC dự kiến ​​sẽ củng cố bên trong mô hình hiện tại trước khi bứt phá để đạt được mục tiêu $ 17.000.

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Lưu ý: Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư.

Theo Beincrypto