Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 09 tháng 7

Vào ngày 8 tháng 7, giá Bitcoin đã phá vỡ lên trên một kênh giảm dần được áp dụng kể từ ngày 1 tháng Sáu. Tuy nhiên, giá đã bị đình trệ xung quanh mức phá vỡ, làm tăng mối lo ngại về sự hợp lệ của đột phá này.

Đột phá của Bitcoin

Bitcoin đã được giao dịch bên trong một kênh giảm dần kể từ khi nó đạt mức cao vào ngày 1 tháng Sáu. Giá đã hai lần thất bại trong việc phá vỡ lên trên đường kháng cự của kênh. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, giá đã tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng (bullish engulfing) và đạt mức đóng cửa hàng ngày trên đường kháng cự của kênh với khối lượng giao dịch trên trung bình.

Hiện tại, khu vực $ 9.300 đang cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giá. Đây là khu vực hỗ trợ trước đó, đã nhanh chóng chuyển sang thành kháng cự trước khi giá lấy lại nó vào ngày 6 tháng 7 cùng với đường MA 50 ngày, và đã cung cấp hỗ trợ trong toàn bộ động thái này.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC / USD hàng ngày Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ kênh song song giảm dần này thì sự tăng giá là không rõ ràng như biểu đồ hàng ngày thể hiện.

Đầu tiên, giá di chuyển lên trên mức Fib 0,618 của động thái giảm trước đó, nhưng đã giảm xuống từ mức này ngay sau đó, điều này cho thấy mức cao hơn không thể được duy trì.

Tiếp theo, có một phân kỳ giảm giá ẩn được đo từ đỉnh của ngày 22 tháng 6, trong đó giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng chỉ số RSI tạo ra đỉnh cao hơn.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch là rất lớn trong cây nến tăng gần đây nhất, do đó, có nhiều tín hiệu lẫn lộn để phát hiện xu hướng hiện tại là tăng hay giảm, mặc dù sự bứt phá lên trên kênh song song giảm dần đang làm cho xu hướng tăng có nhiều khả năng hơn.

Xem thêm:  IOTA, NEAR đòi lại các mức chính, COTI có theo sau?

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC / USD khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Phong trào ngắn hạn

Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy rằng giá đã di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 6 tháng 7, được hỗ trợ bởi đường MA 50 giờ. Khối lượng giao dịch đã tăng lên trong quá trình di chuyển được thể hiện rõ trên biểu đồ hàng giờ.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ giảm giá mạnh, một dấu hiệu của sự yếu kém. Hơn nữa, giá đã mất đi sự hỗ trợ của khu vực $ 9.420, hiện đang đóng vai trò là mức kháng cự.

Đường hỗ trợ hiện tại có thể hữu ích trong việc xác định xem xu hướng hiện tại là tăng hay giảm.

Một sự cố bên dưới đường hỗ trợ này có thể chỉ ra rằng sự bứt phá lên phía trên kênh sẽ không được duy trì, khả năng này sẽ được củng cố thêm khi giá để mất khu vực hỗ trợ $ 9.300.

Nếu đường hỗ trợ tăng dần được giữ, thì BTC có thể tiếp tục tăng lên mức cao.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC / USD hàng giờ Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá Bitcoin đã phá vỡ lên trên một kênh giảm dần dài hạn. Tuy nhiên, sự khởi đầu của xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận và nó sẽ bị vô hiệu khi giá giảm xuống dưới $ 9.300.