Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 01 tháng 10

Bitcoin đã có mức đóng cửa tương đối tích cực trong tháng 9. Mặc dù giá đã bứt phá lên trên mô hình trung lập, nhưng các đợt giảm ngắn hạn có thể xảy ra trước khi BTC tiếp tục xu hướng tăng.

BTC đã tạo ra một thanh nến tháng 9 giảm giá, nhưng mức đóng cửa vẫn nằm trên vùng kháng cự trước đó, khiến cho phong trào hiện tại có khả năng là sự kiểm tra lại các mức hỗ trợ.

Đóng cửa hàng tháng của Bitcoin

Bitcoin đã để lại một bấc dưới dài, một dấu hiệu bình thường của áp lực mua.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng. RSI và MACD đang tăng, trong đó chỉ báo MACD đang di chuyển trong vùng dương. Chỉ báo stochastic RSI đang trong quá trình tạo ra một bullish cross, một dấu hiệu cho thấy xu hướng dài hạn là tăng giá.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng tháng Nguồn: TradingView

Kháng cự gần nhất

Bitcoin đã tăng lên kể từ khi đạt mức thấp cục bộ là $ 10.138 vào ngày 23 tháng 9.

Mức tăng sau đó là ổn định cho đến khi nó bị từ chối ở mức $ 10.959, mức Fib 0,786 của lần giảm trước đó. Tuy nhiên, sự từ chối là yếu và giá hiện đang trong quá trình thực hiện một nỗ lực bứt phá khác.

Các chỉ báo kỹ thuật đã bắt đầu cho thấy sự suy yếu vì cả RSI và MACD đều đang trong quá trình tạo ra các phân kỳ giảm giá.

Nếu giá bứt phá, vùng kháng cự tiếp theo sẽ được tìm thấy ở mức $ 11.200, một mức cũng trùng với đường kháng cự giảm dần dài hạn.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 6 giờ Nguồn: TradingView

Biểu đồ 2 giờ cho thấy giá đang di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần và có thể đã bứt phá lên trên hình tam giác đối xứng (nét đứt). Sự bứt phá khiến giá có khả năng sẽ kiểm tra lại khu vực $ 11.200 một lần nữa.

Xem thêm:  Litecoin (LTC) đang tập hợp để tăng cao hơn

MACD đã chuyển sang vùng dương, mặc dù vẫn có sự phân kỳ giảm giá, nhưng chưa được xác nhận.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 2 giờ Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Có khả năng BTC đã bắt đầu một xung động tăng giá vào ngày 23 tháng 9 (màu xanh lam bên dưới) và đã hoàn thành sóng 1 vào ngày 26 tháng 9. Số lượng sóng phụ cho sóng 1và sóng 2 được hiển thị bằng màu đỏ.

Nếu số lượng chính xác, giá BTC đang trong quá trình hoàn thành sóng phụ B (màu đỏ), sau đó sóng phụ C sẽ hoàn thành sóng 2.

Mục tiêu có thể cho mức đáy là $ 10.542, mức Fib 0,5 của toàn bộ động thái đi lên.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 45 phút Nguồn: TradingView

Mặc dù có khả năng BTC đã hoàn thành việc điều chỉnh vào ngày hôm qua với mức thấp là $ 10.658, nhưng chuyển động tăng kể từ đó (được đánh dấu) có vẻ như là động thái điều chỉnh chứ không phải là thúc đẩy, khiến nhiều khả năng giá vẫn nằm trong sóng phụ B.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 15 phút Nguồn: TradingView

Kết luận

BTC có thể chứng kiến ​​sự điều chỉnh ngắn hạn xuống mức $ 10.550 trước khi tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Bạn có thể xem giá BTC ở đây.

Theo beincrypto