Phân tích DOGE: So sánh các chu kỳ trước với chu kỳ hiện tại

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét biến động giá của Dogecoin (DOGE) trong chu kỳ tăng 2015-2018 và so sánh với chu kỳ hiện tại.

Chu kỳ tăng giá năm 2020 của DOGE có cường độ cao hơn nhiều và diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với chu kỳ 2015-2018.

Chu kỳ tăng giá đầu tiên

DOGE bắt đầu xu hướng tăng đầu tiên vào tháng 5 năm 2015. Vào thời điểm đó, nó đang giao dịch ở mức thấp chỉ $ 0,000085.

Xu hướng tăng tiếp tục trong 973 ngày. Vào tháng 1 năm 2018, nó đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,0187. So với mức thấp trước đó, con số này tương ứng với mức tăng là 21.821%.

Sau đó, một giai đoạn điều chỉnh dài xảy ra sau đó, kéo dài 798 ngày. Nó kết thúc với mức thấp là $ 0,00134 đạt được vào tháng 3 năm 2020. Trong thời gian này, DOGE đã mất 93% giá trị.

Điều này đã kết thúc chu kỳ thị trường đầu tiên cho DOGE.

doge-chu-ky

Biểu đồ DOGE/USD hàng tuần, chu kỳ tăng 2015-2018 Nguồn: TradingView

Phong trào hiện tại củaDOGE

Chu kỳ hiện tại nhanh hơn đáng kể so với chu kỳ trước đó.

Trong khoảng thời gian 420 ngày, DOGE đã tăng 54.890%. Đây là tốc độ tăng gấp hai lần so với năm 2016 và diễn ra trong vòng chưa đầy một nửa thời gian. Do đó, tỷ lệ tăng hàng ngày cao hơn bốn lần so với năm 2016.

Xem thêm:  Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 15 tháng 6

Xu hướng đi lên đã dẫn đến mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,739 vào tháng 5 năm 2020.

Nếu một đợt điều chỉnh 92% tương tự xảy ra sau đó, nó sẽ dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,054.

Trong diễn biến trước đó, khoảng thời gian giữa chuyển động đi lên và điều chỉnh tiếp theo là tương tự. Giả sử lần này cũng vậy, mức thấp nhất sẽ đạt được vào tháng 5 năm 2022.

doge-chu-ky

Biểu đồ DOGE/USD hàng tuần, chu kỳ tăng hiện tại Nguồn: TradingView

Theo Beincrypto