Nhiều nỗi đau hơn đang chờ đợi holder Bitcoin dài hạn ở phía trước

Đã chín tháng kể từ khi thị trường đạt đỉnh và trong thời gian đó, mức 2 nghìn tỷ đô la vốn hóa đã trở thành kháng cự mạnh, làm ảnh hưởng nặng nề đến giá.

Tuy nhiên, câu hỏi về việc liệu thị trường đã chạm đáy hay chưa vẫn còn đó.

Một phân tích về dữ liệu on-chain từ Glassnode cho thấy tâm lý của những holder dài hạn nhìn chung là tích cực. Tuy nhiên, so sánh tổng nguồn cung bị lỗ so với các năm trước cho thấy thị trường vẫn chưa chạm đáy.

Tổng cung Bitcoin bị lỗ

Holder Bitcoin dài hạn được định nghĩa là những người đã nắm giữ BTC trong hơn 155 ngày. Dựa trên dữ liệu trong quá khứ, việc đầu tư của những holder dài hạn thường đi kèm với các mức đáy của chu kỳ thị trường.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tổng nguồn cung của những holder dài hạn (LTH) bị thua lỗ trong 11 năm qua. Vào năm 2015, 2019 và 2020, khi số liệu này vượt quá 5 triệu BTC bị lỗ, giá trở lại xu hướng tăng.

Nguồn cung bị lỗ hiện tại đang tiến gần đến ngưỡng này. Tuy nhiên, nó vẫn chưa vượt qua, cho thấy thị trường vẫn chưa chạm đáy và nhiều nỗi đau hơn đang ở phía trước đối với holder Bitcoin.

Các số liệu on-chain cho thấy holder Bitcoin dài hạn đang gặp rất nhiều khó khăn

Lãi và lỗ theo dải lợi nhuận

Chỉ số lãi và lỗ theo dải lợi nhuận minh họa nỗi đau hiện tại mà những LTH đang phải gánh chịu. Số liệu này cho thấy hành vi chi tiêu của các nhóm thị trường khác nhau được phân thành các nhóm liên quan đến mức độ lãi/lỗ thực hiện.

Dữ liệu được trình bày dưới dạng phần trăm vốn hóa thị trường. Ví dụ: tọa độ Y là +0,5 cho biết tổng lợi nhuận thực hiện bằng 0,5% nhân với tổng vốn hóa thị trường tại thời điểm đó (tọa độ X).

Xem thêm:  Giá LINK tăng nhẹ giữa lúc Chainlink khiến Venus Protocol thiệt hại 11,2 triệu đô la

Trong khi đó, lãi hoặc lỗ theo đô la được tính bằng cách lấy giá trị của BTC rồi nhân với giá bán trừ đi giá mua. Sau đó, kết quả được cộng gộp với tất cả số BTC đã chi tiêu và phân bổ vào dải lợi nhuận có liên quan.

Biểu đồ dưới đây cho thấy LTH nằm sâu trong vùng đầu hàng. Tuy nhiên, dải thấp hơn hiện xấp xỉ -0,07, thấp hơn đáng kể so với dải thấp nhất của năm 2015 là -0,12 và thấp nhất của năm 2019 là -0,14.

Các số liệu on-chain cho thấy holder Bitcoin dài hạn đang gặp rất nhiều khó khăn

Nguồn: Glassnode.com

Thay đổi vị thế ròng của holder dài hạn

Thay đổi vị thế ròng LTH đề cập đến việc phân phối BTC khi LTH rút tiền mặt hoặc tích lũy khi holder nhập vị trí mới.

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự thay đổi vị thế ròng trong năm 2022 giữa phân phối và tích lũy, và ở cường độ thấp hơn so với các năm trước. Điều này cho thấy sự không chắc chắn cao trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô xấu đi.

Kể từ tháng 8, LTH đã được tích lũy ở mức cao nhất trong năm nay. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ về tâm lý dài hạn đối với BTC.

Các số liệu on-chain cho thấy holder Bitcoin dài hạn đang gặp rất nhiều khó khăn

Nguồn: Glassnode.com

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo CryptoSlate