Nhà phát triển DeFi hiện có thể nhận được phần thưởng ‘canh tác lợi nhuận’ cho tài sản mà họ xây dựng

Giao thức UMA đang giới thiệu phần thưởng thanh khoản nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển xây dựng sản phẩm trên mạng.

Risk Labs, những người tạo ra giao thức UMA và các tài sản tổng hợp không yêu cầu oracle hoặc nguồn cấp dữ liệu phải được định giá tương đối, đang thúc đẩy bảo hộ tiền điện tử một lần nữa với phần thưởng thanh khoản nhằm vào các nhà phát triển DeFi.

Risk Labs hôm qua đã công bố sự ra mắt sắp tới của nhà phát triển khai thác vào ngày 10 /11, thưởng cho các nhà phát triển bằng token UMA dựa trên mức độ phổ biến của các tài sản tổng hợp mà họ tạo ra. Chương trình sẽ trả 50,000 token UMA (hiện trị giá hơn 325,000 đô la) mỗi tuần để thu hút các nhà phát triển và thưởng cho họ vì đã đóng góp cho mạng UMA.

Đó là một cách mới để sử dụng các ưu đãi khai thác thanh khoản mà các giao thức DeFi đã đi tiên phong trong mùa hè. Nó có thể giúp mạng xây dựng cộng đồng nhà phát triển vào thời điểm cạnh tranh gay gắt trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Các nhà phát triển UMA có thể xây dựng các hợp đồng theo dõi chuyển động giá của tài sản theo thời gian. Người mua có thể long hoặc short tài sản, điều này sẽ biến động về giá do những thay đổi cơ bản đối với tài sản. Ví dụ: các nhà phát triển có thể xây dựng các tài sản có thể giao dịch theo dõi giá gas khi sử dụng mạng Ethereum hoặc giá bất động sản ở một thành phố cụ thể. UMA khuyến khích phát triển các hợp đồng theo dõi những thay đổi phi truyền thống. Nhưng vẫn có thể đo lường được về giá trị.

Các nhà phát triển sẽ được thưởng tùy theo giá trị bị khóa trong hợp đồng UMA hoặc số tiền người dùng mua để đặt cược vào việc thay đổi giá. Chỉ số tổng giá trị bị khóa (TVL) thường được sử dụng để đo mức độ phổ biến của các giao thức DeFi, trong đó nhiều TVL hơn thường dẫn đến lãi suất hoặc chênh lệch giao dịch tốt hơn cho người dùng.

Xem thêm:  Tại sao Bitcoin có thể biến động giá lớn vào đầu tháng 12?

DeFi sử dụng các hợp đồng thông minh để tái tạo các dịch vụ tài chính như cho vay hoặc lãi tiền gửi của người dùng. Khai thác thanh khoản, đôi khi được gọi là canh tác lợi nhuận, đã gây bão thế giới tiền điện tử trong mùa hè, trả tiền cho người dùng để gửi tiền điện tử hoặc cho vay bằng giao thức DeFi.

Trong thông báo của mình, Risk Labs lưu ý rằng giá trị mà người dùng ký gửi là thoáng qua và có thể nhanh chóng chuyển sang các giao thức khác. Ngược lại, phần thưởng được phân phối cho các nhà phát triển nhằm khuyến khích việc tìm hiểu thêm về giao thức và giúp các hợp đồng đã tạo trở nên thành công, từ đó tạo ra một vòng phản hồi tích cực cho giao thức UMA.

Nếu thành công, phần thưởng khai thác của nhà phát triển UMA, giống như các sản phẩm UMA mới khác, có thể cung cấp một lộ trình mới cho các giao thức DeFi và các dự án blockchain khác nhằm củng cố mạng lưới và cộng đồng của họ.

Theo Decrypt