Nhà đầu tư lo ngại Galaxy Digital ‘lỗ nặng’ vì LUNA là không có cơ sở, theo nhà phân tích Mark Palmer

Xem thêm:  Bitcoin vượt qua 21 quốc gia để lên vị trí 13 vào năm 2020