Nếu ai đó chán đời mà có ý định tự tử vì LUNA và UST, xin hãy đọc câu chuyện xương máu này của tôi

Xem thêm:  Twitter “nhá hàng” xác minh danh tính NFT