Moonbeam bán được 24,5 triệu đô la token GLMR trong sự kiện Take Flight

Moonbeam Foundation thông báo đã hoàn thành sự kiện bán token cho cộng đồng Take Flight, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Moonbeam Foundation ban đầu có ý định phân bổ 80 triệu token GLMR cho sự kiện này (chiếm 8% tổng cung). Với sự ủng hộ và yêu cầu quá lớn từ cộng đồng, con số này đã được tăng thêm 20 triệu, lên tổng số 100 triệu token. Các vòng không đảm bảo (non-guaranteed) đã được bán hết trong vòng hai giờ sau khi mở.

Một số nội dung nổi bật trong sự kiện Take Flight:

Giờ đây, những người tham gia sự kiện có thể xem số lượng GLMR cuối cùng đã mua bằng cách đăng nhập vào trang web Take Flight và truy cập “Profile” của mình rồi chọn “Past Transactions.”.

Phân phối GLMR

GLMR sẽ được gửi đến địa chỉ nhận đã đăng ký của mỗi người tham gia sau 40 ngày khi mạng Moonbeam Network hoạt động hoàn toàn, được xác định là khi chuyển số dư và EVM đều được bật.

Lộ trình

Sự ra mắt của Moonbeam Network phụ thuộc vào thông báo của Parity về thời gian đấu giá parachain Polkadot, điều này sẽ cho phép Moonbeam kết nối với tư cách là một parachain. Sau khi có những thông tin chi tiết đó, team Moonbeam sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời gian ra mắt.

Ngoài chương trình Take Flight, người dùng cũng có thể nhận được token GLMR bằng cách đóng góp DOT vào Crowdloan của Moonbeam.

Xem thêm:  Craig Wright có thể khiếu nại Bitcoin.org về việc xuất bản whitepaper Bitcoin

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Lỗ Túc

Theo Dot MarketCap