Lượng phát hành stablecoin đột biến trong năm 2021 – UST tăng 2.431%

Stablecoin đã trở thành tuyến thanh toán nổi bật trong thế giới tiền điện tử với giá trị 177 tỷ đô la hiện nay. Top 10 stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường chiếm tỷ trọng giá trị lớn nhất trong nền kinh tế coin được chốt bằng fiat và nhiều token trong số này tăng theo cấp số nhân vào năm ngoái. Stablecoin UST của Terra tăng trưởng mạnh nhất vào năm 2021 (5.431%).

Tốc độ tăng trưởng của stablecoin trong suốt năm 2021

Hiện nay, stablecoin chiếm 9,77% trong nền kinh tế tiền điện tử 1,8 nghìn tỷ đô la, đạt 177 tỷ đô la Mỹ. Trong khi nhiều tài sản kỹ thuật số tăng trưởng mạnh vào năm ngoái, định giá thị trường của các stablecoin cũng nhảy vọt khi lượng phát hành tăng liên tiếp từ tháng này qua tháng khác.

USDT là stablecoin hàng đầu về giá trị vốn hóa thị trường (78,3 tỷ đô la), chiếm 4,32% trong tổng số 1,8 nghìn tỷ đô la của nền kinh tế tiền điện tử. Mặt khác, trong nền kinh tế stablecoin trị giá 177 tỷ đô la, USDT thống trị phân khúc với tỷ lệ 44,24%.

stablecoin 1

Top 10 stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường Nguồn: CoinGecko

Vào ngày 2/1/2021, USDT có vốn hóa thị trường khoảng 21,2 tỷ đô la và đến ngày 2/1/2022, con số này tăng 269,81% lên đến 78,4 tỷ đô la. USDC từng có vốn hóa thị trường là 4,1 tỷ đô la vào ngày 1/1/2021 và khoảng 12 tháng sau đó, nó đã tăng 936,58% đến 42,5 tỷ đô la.

Stablecoin BUSD lớn thứ 3 có định giá thị trường khoảng 1,07 tỷ đô la vào đầu năm 2021 và vào ngày đầu tiên của năm 2022, nó đạt 14,4 tỷ đô la, tăng 1.245,79%.

Stablecoin UST của Terra tăng 5.431,22% trong 12 tháng từ 182,6 triệu đô la vào ngày 1/1/2021 lên 10,1 tỷ đô la vào cùng ngày của năm 2022. DAI của MakerDAO tăng 641,66% từ 1,2 tỷ đô la đến 8,9 tỷ đô la trong cùng kỳ.

Xem thêm:  3 lý do chính để Chainlink quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại

Magic Internet money (MIM) ra mắt vào khoảng 4 tháng trước và có vốn hóa thị trường khoảng 879 triệu đô la. MIM tăng 422,18% trong 4 tháng lên 4,59 tỷ đô la vào ngày 1/1/2022.

Stablecoin FRAX có vốn hóa thị trường 71 triệu đô la vào ngày 1/1/2021 và đạt 1,8 tỷ đô la vào 12 tháng sau, tăng mạnh 2.435,21% trong thời gian 12 tháng. Stablecoin TUSD lớn thứ 8 đã tăng 322,54% trong cùng thời gian.

Vốn hóa thị trường của TUSD năm ngoái là 284 triệu đô la và đạt 1,2 tỷ đô la vào ngày 2/1/2022. Pax dollar (USDP) được định giá khoảng 346 triệu đô la vào ngày 1/1/2021 và 12 tháng sau đó là 1 tỷ đô la, tăng 189,02%.

Cuối cùng, stablecoin FEI lớn thứ 10 không có vốn hóa thị trường vào ngày 1/1/2021, nhưng 9 tháng trước, vào ngày 4/4/2021, nó đạt 2,3 tỷ đô la. Vốn hóa thị trường của FEI thực sự đã thu hẹp 66,08% trong thời gian 12 tháng xuống 780 triệu đô la.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo News Bitcoin