Khối lượng điều chỉnh on-chain của Bitcoin và Ethereum đạt ATH trong 30 tháng, BTC cao gấp 1,85 lần so với ETH

Tổng khối lượng điều chỉnh on-chain của Bitcoin và Ethereum đã đạt mức cao nhất trong 30 tháng trong tháng 8.

Kết hợp lại, tổng khối lượng on-chain được điều chỉnh cho hai mạng đã tăng 38,3% so với tháng trước, như được ghi nhận trong bảng phân tích theo con số cho tháng 8 do The Block Research thực hiện.

Nguồn: Coin Metrics, The Block Research

Tổng khối lượng đã điều chỉnh on-chain của Bitcoin đã tăng 22,5%, từ 66,1 tỷ đô la vào tháng 7 lên 80,9 tỷ đô la vào tháng 8, trong khi Ethereum tăng 81,7%, tăng từ 24 tỷ đô la vào tháng 7 lên 43,5 tỷ đô la vào tháng 8.

Theo báo cáo, khối lượng on-chain của Bitcoin gấp 1,85 lần so với khối lượng on-chain của Ethereum vào tháng trước.

Theo The Block

Xem thêm:  OKEx vừa thử nghiệm rút thành công 0,02 Bitcoin, nhà phân tích lo sợ người dùng thanh lý tài sản có thể ảnh hưởng đến thị trường