Khi nào thị trường tăng giá Bitcoin đạt đỉnh?

Chúng ta thường nghe về nơi Bitcoin có thể đạt đỉnh trong thị trường tăng giá này. Nhưng hiếm khi nói về thời điểm điều đó có thể xảy ra.

Để đưa ra giả thuyết về thời điểm đạt đỉnh, bài viết sẽ xem xét dựa vào các lần halving.

Bitcoin halving 1

Bitcoin chạm đáy trước bao nhiêu ngày tính đến halving đầu tiên? 378 ngày.

Bitcoin đạt đỉnh sau bao nhiêu ngày kể từ halving đầu tiên? 364 ngày.

Như vậy, cần khoảng thời gian tương tự để Bitcoin chạm đáy trước halving lần 1 (378 ngày) và phục hồi trước khi đạt đỉnh sau Chu kỳ thị trường hậu halving lần 1 (364 ngày).

Bitcoin halving 2

Vai trò kỳ lạ này của thời gian trước và sau khi halving lần 1 cũng thể hiện rõ ràng trong bối cảnh halving lần 2.

bitcoin

Bitcoin chạm đáy trước bao nhiêu ngày tính đến halving lần 2? 546 ngày.

Bitcoin đạt đỉnh sau bao nhiêu ngày kể từ halving lần 2? 518 ngày.

Mất khoảng thời gian tương tự để BTC chạm đáy trước khi halving lần 2 (546 ngày) và tăng trước khi đạt đỉnh sau chu kỳ thị trường hậu halving lần 2 (518 ngày).

Dựa trên halving lần 1 và halving lần 2, cần khoảng thời gian tương đương để Bitcoin chạm đáy trước sự kiện halving cũng như thời gian đạt đỉnh sau sự kiện halving.

Bitcoin halving 3

Điều gì sẽ xảy ra nếu quy luật thời gian như vậy tiếp tục trong bối cảnh halving lần 3?

bitcoin

Bitcoin chạm đáy 511 ngày trước khi halving lần 3.

Vì vậy, có khả năng Bitcoin phải mất 511 ngày sau khi halving để đạt đến đỉnh…

Xem thêm:  “Thời tới cản không kịp”, SHIB sẽ trở thành kẻ tiêu diệt DOGE?

Điều đó có nghĩa là Bitcoin có khả năng đạt đỉnh vào đầu quý 4/2021. Cụ thể là vào tháng 10/2021.

Bitcoin đạt đỉnh vào quý 4/2021?

Lý thuyết chu kỳ 4 năm của BTC dường như hỗ trợ điều này:

bitcoin

Chu kỳ 4 năm cho thấy Bitcoin sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân vào năm 2021 (tức là Nến 1) và đạt đỉnh trước khi kết thúc năm.

Rốt cuộc, mọi Nến 1 đều có bấc ngắn tăng giá, chứng tỏ giá đóng thấp hơn đỉnh.

Mặc dù xu hướng giá lặp lại theo lịch sử có nhiều khả năng hơn so với các quan sát tạm thời nhưng quy luật kỳ lạ này trong bối cảnh halving Bitcoin không nên bị đánh giá thấp.

Nếu giả thuyết trên là chính xác, BTC còn rất nhiều thời gian để tăng trưởng theo cấp số nhân (với các lần điều chỉnh trong quá trình thực hiện) trước khi cuối cùng đạt đỉnh vào hoặc khoảng tháng 10.

Bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Lưu ý: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo Brave New Coin