IOTA ra mắt mạng phi tập trung hoàn toàn đầu tiên Nectar DevNet

IOTA Foundation đã triển khai Nectar DevNet, một nguyên mẫu nghiên cứu cho mạng phi tập trung thực sự đầu tiên của mình, theo bài đăng trên blog ngày 2 tháng 6.

Nectar là lần lặp lại thứ hai trong chiến lược phát hành ba giai đoạn của IOTA sẽ lên đến đỉnh điểm với Honey. Pollen, testnet đầu tiên cho IOTA 2.0, đã được phát hành trở lại vào tháng 6 năm 2020.

Dự án do Tangle cung cấp tự định vị là một giải pháp thay thế hiệu quả hơn cho các blockchain PoW và PoS hiện có vì nó không yêu cầu phí giao dịch và không “lãng phí” điện và tài nguyên máy tính.

Tuy nhiên, dự án bị chỉ trích rộng rãi là tập trung. Sau vụ hack ví Trinity vào tháng 2 năm 2020, mạng về cơ bản đã bị ngừng hoạt động, đây là nguyên nhân dẫn đến sự phân quyền.

IOTA 2.0 — sẽ loại bỏ nhu cầu về một điều phối viên tập trung — dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm 2021.

Theo U.today