Injective Protocol (INJ) là gì? Dự án IEO lần thứ 16 trên Binance Launchpad

Binance vừa thông báo đợt bán IEO lần thứ 16, dự án Injective Protocol (INJ) trên Binance Launchpad. Theo thông báo, Binance vẫn sẽ sử dụng hình thức xổ số để phát hành INJ, thời gian snapshot (chụp lại) số dư BNB của người dùng sẽ kéo dài trong vòng 6 ngày, từ 07:00 ngày 13/10/2020 đến 07:00 ngày 19/10/2020. Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là giá trị trung bình của 6 ngày, bằng cách sử dụng tính toán số dư BNB trung bình hàng ngày. Các snapshot được Binance thực hiện hàng giờ để tính ra số dư trung bình trong ngày.

Injective Protocol (INJ) là gì?

Injective Protocol là giao thức giao dịch phi tập trung Layer-2 đầu tiên mở ra toàn bộ tiềm năng của giao dịch phái sinh cross-chain (chuỗi chéo) phi tập trung và DeFi không biên giới. Nền tảng này hỗ trợ một loạt các sản phẩm phái sinh như CFD, hoán đổi vĩnh viễn và hơn thế nữa. INJ là token gốc của Injective Protocol và được sử dụng trên nhiều chức năng khác nhau như quản trị giao thức tương tự như Yearn Finance (YFI), trong đó các quyết định quản trị được đưa ra thông qua cấu trúc DAO, thu giữ giá trị phí trao đổi, thế chấp phái sinh, khai thác thanh khoản và staking.

Nền tảng Injective cho phép người dùng:

Chi tiết mở bán IEO ALPHA

Thời gian diễn ra xổ số

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Injective Protocol (INJ) tại đây.

Xem thêm:  Cá voi lớn thứ ba bận rộn mua dip Bitcoin khi thị trường suy thoái

Theo AZCoin News