Hợp đồng mở đối với các sản phẩm phái sinh Bitcoin đạt mức cao mới trong tuần này

Tuần này đã chứng kiến hợp đồng mở đối với các tùy chọn bitcoin và hợp đồng tương lai tăng lên mức cao mới, theo dữ liệu được thu thập bởi The Block Research.

Vào Chủ nhật, hợp đồng mở cho các quyền chọn bitcoin đạt 4,81 tỷ đô la. Hợp đồng mở đề cập đến tổng số lượng hợp đồng chưa được thanh toán tại một thời điểm nhất định.

81% hợp đồng mở của các quyền chọn bitcoin thuộc về Deribit, tiếp theo là Bit.com (6%) và CME (5,4%).

Theo dữ liệu, hợp đồng mở đối với hợp đồng tương lai Bitcoin đạt 7,38 tỷ đô la. OKEx dẫn đầu với 18,9%. Binance và CME ở mức tương ứng là 15,6% và 14%.

Theo The Block

Xem thêm:  Giá ADA có thể giảm 25% sau khi chạm đến ngưỡng giá này