Hợp đồng mở Bitcoin lên mức cao nhất mọi thời đại

Giá bitcoin đã tăng khoảng 15% trong 5 ngày qua, đưa giá tiền điện tử hàng đầu lên trên 13.000 đô la lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Đồng thời, tổng hợp đồng mở trên các tùy chọn bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, gần 2,5 tỷ đô la. Theo các nguồn dữ liệu của The Block, tổng hợp đồng mở – đại diện cho tổng số vị trí đang lưu hành – là 2,48 tỷ đô la, với sàn giao dịch tiền điện tử Deribit chiếm thị phần lớn ở mức 1,82 tỷ đô la.

Trong khi đó, mối quan tâm mở đối với quyền chọn bitcoin của CME Group lên đến 337 triệu đô la.

Sự phát triển này không gây ngạc nhiên cho các nhà quan sát thị trường vì hợp đồng mở là một hàm của giá bitcoin – nghĩa là giá trị của mỗi giao dịch hợp đồng tăng lên khi giá tăng.

Theo The Block

Xem thêm:  ETH dẫn đầu các tài sản vốn hóa lớn, trong khi các loại vốn hóa nhỏ lao dốc