Hardfork London của Ethereum đã sẵn sàng kích hoạt mainnet trên khối 12,965,000

Bản nâng cấp London rất được mong đợi của Ethereum hiện đã sẵn sàng để kích hoạt mainnet sau khi nó được triển khai thành công trên cả ba testnet là Ropsten, Goerli và Rinkeby. Một bài đăng trên blog của Ethereum Foundation đã xác nhận rằng Hardfork London sẽ được kích hoạt trên khối 12,965,000, dự kiến ​​sẽ xảy ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 năm nay.

Sau khi được kích hoạt, Hardfork London sẽ giới thiệu các Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) trên Mainnet, bao gồm:

Nhóm tại Ethereum Foundation đã đặc biệt chú trọng đến tính bảo mật của Bản nâng cấp London bằng cách tăng gấp đôi tất cả tiền thưởng liên quan đến code trước khi quá trình nâng cấp diễn ra.

“Để có thêm thông tin về những thay đổi sắp tới trong bản nâng cấp ở London, tất cả tiền thưởng cho các lỗ hổng bảo mật liên quan đến nâng cấp London sẽ được nhân đôi cho đến khi quá trình nâng cấp diễn ra. Ví dụ về các vấn đề sẽ đủ điều kiện nhâ đôi tiền thưởng là các vấn đề đồng thuận giữa các máy khách: Geth, Besu, Nethermind, OpenEthereum và Erigon”.

Theo EWN