Hai altcoin này có thể sớm di chuyển lên trên

Matic Network (MATIC) đang giao dịch trên một đường hỗ trợ tăng dần dài hạn nhưng vẫn chưa di chuyển lên trên một vùng kháng cự quan trọng.

Loom Network (LOOM) đang giao dịch bên trong một mô hình tăng giá, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi mô hình này.

Giá MATIC đã di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dài hạn kể từ tháng 5 năm 2019. Tại thời điểm viết, nó đang giao dịch cao hơn đường hỗ trợ này một chút.

Các chỉ số kỹ thuật đang tăng giá. Chỉ số RSI hàng tuần đã trở lại trên mức 50 và giá đang giao dịch trên đường trung bình động 50 tuần (MA), do thiếu dữ liệu, nên đường MA 200 tuần vẫn chưa được vẽ.

Tuy nhiên, giá vẫn đang đối mặt với một ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 300 satoshi. Mặc dù giá đã hai lần phá vỡ lên trên mức này nhưng đều gặp phải áp lực bán mạnh nên giá đã tạo ra cây nến có bấc trên dài và đóng bên dưới mức này.

Do đó, cho đến khi giá thành công trong việc phá vỡ lên trên vùng này thì xu hướng vẫn chưa được xem là xu hướng là tăng.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ MATIC / BTC hàng tuần Nguồn: TradingView

Một tình cảm tương tự được chia sẻ bởi trader nổi tiếng CryptoNTez, ông giải thích rằng giá MATIC có thể tăng lên tới 260-300 satoshi, nếu thành công trong việc giữ mức giá hiện tại.

hai-altcoin-nay

Nguồn: Twitter Nico

Trong ngắn hạn, giá đang giao dịch trên vùng hỗ trợ 210 satoshi, được tổ chức kể từ ngày 15 tháng 5. Khu vực này trùng với đường MA 200 ngày. Vào ngày 28 tháng 6, giá đã tạo ra một cây nến pin bar tăng giá trong khu vực này, một dấu hiệu của sự đảo chiều.

Hơn nữa, các đường MA 50 và 200 ngày đã tạo ra một golden cross và đang cố gắng hỗ trợ cho giá. Nếu nó thành công trong việc giữ vùng hỗ trợ 210 satoshi thì chúng ta sẽ sớm thấy một bước tiến lên 250 satoshi, và sau đó là 300 satoshi.

Xem thêm:  5 altcoin tăng mạnh nhất tuần trước, từ 27 tháng 9 đến 3 tháng 10

hai-altcoin-nay

Biểu đồ MATIC / BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

Giá LOOM đã được giao dịch trong một nêm giảm dần dài hạn kể từ tháng 10 năm 2019. Tại thời điểm viết bài, nó đang giao dịch thấp hơn một chút so với đường kháng cự của mô hình, sau khi giá bị từ chối bởi đường trung bình động 200 ngày (MA) vào ngày 21 tháng 6. Sự suy giảm này cũng được hỗ trợ bởi sự phân kỳ giảm giá đáng kể trong chỉ số RSI hàng ngày.

Hiện tại, giá đang giao dịch cao hơn một chút so với đường MA 50 ngày, nơi đã hỗ trợ cho quá trình tăng lên của giá. Chỉ số RSI đang ở mức 50, vì vậy chúng tôi chưa thể xác định được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ LOOM / BTC hàng ngày Nguồn: TradingView

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy giá đã bật lên từ mức Fib 0,5 của toàn bộ động thái tăng. Tuy nhiên, sự phục hồi là rất yếu và giá đã giảm trở lại mức tương tự một lần nữa. Hơn nữa, không có sự phân kỳ tăng giá trong chỉ báo RSI để cảnh báo về sự đảo chiều.

Do đó, dường giá LOOM sẽ giảm xuống mức Fib 0,618 ở mức 286 satoshi trước khi đảo chiều tăng trở lại.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ LOOM / BTC khung 6 giờ Nguồn: TradingView