Grayscale Trust chứng kiến dòng tiền hàng tuần lớn nhất từ trước đến nay, đang trên đà kiếm soát 5% nguồn cung Bitcoin

Grayscale đang trên đà kiểm soát 5% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành vào cuối năm 2021 với dòng tiền kỷ lục 215 triệu đô la vào tuần trước.

Grayscale Trust Bitcoin đang trên đà đạt 500,000 Bitcoin vào cuối năm 2020.

Tuần trước, Grayscale đã chứng kiến ​​dòng tiền kỷ lục 215 triệu đô la (15,907 Bitcoin), vượt qua tất cả các khoản đầu tư trước đó vào Trust. Công ty hiện nắm giữ 481,711 Bitcoin, khoảng 6,7 tỷ đô la tính đến thời điểm hiện tại.

Nếu Grayscale giữ tốc độ tăng trưởng 32,000 Bitcoin của tháng trước, nó đang trên đà nắm giữ 500,000 Bitcoin (2,7% nguồn cung lưu hành) trong vòng ba tuần. Vào cuối năm sau, nếu tỷ lệ này không đổi, Grayscale có thể kiểm soát 926,600 Bitcoin, bằng 5% tổng nguồn cung hiện tại của Bitcoin.

Grayscale Trust chứng kiến dòng tiền hàng tuần lớn nhất từ trước đến nay, đang trên đà kiếm soát 5% nguồn cung Bitcoin

Các khoản đầu tư Bitcoin của Grayscale Trust trong năm 2020Nguồn: Grain of Salt

Grayscale Trust được thành lập vào tháng 9 năm 2013, đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ trong năm nay, với tài sản được quản lý (AUM) tăng từ 1,9 tỷ đô la lên 4,7 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2020. Kể từ báo cáo quý 3 của Grayscale, AUM của Bitcoin Trust đã tăng thêm 2 tỷ đô la.

Gần 70% tổng số tiền hàng tuần của Grayscale đã được đầu tư vào Bitcoin Trust trong 3 quý qua. Dòng tiền vào Bitcoin Trust hàng tuần đã tăng từ mức trung bình 12 tháng là 39,5 triệu đô la lên hơn 55 triệu đô la trong quý 3, 84% trong số đó là do các nhà đầu tư tổ chức.

Xem thêm:  Bitmain tiết lộ một giàn ASIC scrypt mới mạnh gấp bốn lần máy đào hàng đầu hiện tại để khai thác Dogecoin, Litecoin, Digibyte và Verge

Tuần trước, Grayscale đã công bố nghiên cứu nhà đầu tư Bitcoin (Bitcoin Investor Study) lần thứ hai, trong đó công ty phát hiện ra các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến việc đầu tư vào Bitcoin đã tăng từ 36% vào năm 2019 lên 55% vào năm 2020.

Grayscale nắm giữ nhiều Bitcoin hơn bất kỳ công ty niêm yết nào khác (mặc dù một quỹ không thể so sánh trực tiếp với một công ty nắm giữ Bitcoin làm tài sản dự trữ). Tính đến ngày 13/10, 12 công ty còn lại kết hợp nắm giữ khoảng 150,000 Bitcoin với các khoản nắm giữ đáng chú ý từ Microstrategy (38,250 Bitcoin), Galaxy Digital của Mike Novogratz  (16,551 Bitcoin) và Square của Jack Dorsey (4.709 Bitcoin).

Theo Cointelegraph