Giới tổ chức tăng tỷ lệ tiếp xúc với Ethereum 19% và giảm 2,6% với Bitcoin trong Q3

Theo hồ sơ của SEC, tỷ lệ nắm giữ Bitcoin của các tổ chức đã giảm trong Q3 trong khi nhiều tăng thị phần đối với các sản phẩm dựa trên Ethereum.

Số lượng cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) do các tổ chức lớn nắm giữ đã giảm 2,6%, trong khi số lượng cổ phiếu Grayscale Ethereum Trust (ETHE) tăng 19% trong Q3.

Các nhà quản lý đầu tư tổ chức lớn đã báo cáo 546,8 triệu đô la GBTC và 74,6 triệu đô la ETHE, sử dụng giá cổ phiếu vào thời điểm viết bài cho hai quỹ. Các công ty quản lý ít nhất 100 triệu đô la phải nộp biểu mẫu 13F trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc quý để trình bày danh mục đầu tư của họ.

Trong loạt hồ sơ pháp lý mới nhất, 10 công ty đã tiết lộ rằng họ có ETHE trong danh mục đầu tư của mình. Hai công ty lớn nhất là Tocqueville Asset Management có trụ sở tại NYC, với 79.398 cổ phiếu và Main Management ETF Advisors có trụ sở tại San Francisco, với 78.000 cổ phiếu.

Mối quan tâm ngày càng tăng về việc tiếp xúc gián tiếp với Ethereum thông qua quỹ tín thác có thể đến từ sự phấn khích xung quanh DeFi, một thuật ngữ tổng hợp được sử dụng để mô tả các sản phẩm tài chính cho phép người dùng của họ vay, cho vay hoặc giao dịch tài sản tiền điện tử mà không cần trung gian.

Như Liam Kelly đã chỉ ra vào tháng trước trong bản tin DeFi Friday, việc xác định các phương pháp để lưu giữ một cách an toàn token DeFi tích lũy lợi nhuận vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều ngân hàng và nhà quản lý đầu tư.

Xem thêm:  Coinbase giải quyết mối lo ngại về doanh thu trong tương lai với kế hoạch trở thành Amazon của tiền điện tử

Trong khi đó, một số công ty dường như đã thoái vốn hoàn toàn cổ phiếu GBTC của họ. Công ty lớn nhất trong số đó là Outlook Wealth Advisors LLC, đã bán 60.000 GBTC và thay vào nắm giữ 60.000 cổ phiếu của công ty khai thác và phát triển phần mềm Bitcoin Services Inc. (BTSC).

Vào đầu năm, mức độ tiếp xúc của Bitcoin và Ethereum có xu hướng chỉ hiển thị qua hai quỹ tín thác của Grayscale. Nhưng điều đó đã bắt đầu thay đổi, ít nhất là khi nói đến Bitcoin. Bitcoin Services Inc, The Bitcoin Fund của 3iQ có trụ sở tại Toronto, công ty khai thác XTRA Bitcoin có trụ sở tại Idaho và Osprey Bitcoin Trust có trụ sở tại New York, chiếm 17,5 triệu đô la trong số các khoản nắm giữ được báo cáo trong Q3.

ARK Invest của Cathie Wood vẫn là công ty có cổ phần cá nhân lớn nhất trong các sản phẩm đầu tư dựa trên Bitcoin và Ethereum. Cổ phần của ARK chiếm 82% tổng số cổ phiếu GBTC và 42,6% đối với ETHE.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo Decrypt