Giải pháp mở rộng layer-2 Ethereum của Optimism đã được khởi chạy trên Synthetix

Optimism đã đưa ra giải pháp mở rộng layer-2, Máy ảo Optimistic (OVM) lên trên mạng chính L2 Optimistic Ethereum (OΞ), giao thức Synthetix thông báo hôm nay.

Lần chạy thử đầu tiên là với sàn giao dịch phi tập trung Synthetix, hiện đã có trên OΞ mainnet. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu bây giờ có thể stake token gốc của giao thức, SNX.

Theo thông báo, OΞ là giải pháp mở rộng quy mô đầu tiên có “khả năng chuyển nhiều lớp đầy đủ cho các hợp đồng thông minh mà không cần viết lại chúng”, có nghĩa là Synthetix sẽ không phải thay đổi code để đưa các hợp đồng thông minh của mình lên OVM.

Trước khi phát hành, team đứng sau Optimism cho biết việc phát hành mainnet có thể dẫn đến lỗi. Do đó, team sẽ giữ các khóa nâng cấp trong sáu tháng đầu tiên với nỗ lực đảm bảo tiền của người dùng được an toàn.

Một mạng thử nghiệm công khai sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 3.

Hòa Thân

Theo AZCoin News