Ethereum Trust của Grayscale đạt 1 tỷ đô la tài sản được quản lý

Quản lý tài sản tiền điện tử Ethereum Trust của Grayscale đã vượt mốc 1 tỷ đô la về tài sản được quản lý (AUM).

Sự kiện quan trọng này có nghĩa là Grayscale hiện đang quản lý một tỷ đô la ETH thay mặt cho khách hàng của mình. Ethereum Trust của Grayscale cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc gián tiếp với ETH dưới dạng chứng khoán, đồng thời tránh những thách thức khi mua và lưu trữ ETH trực tiếp.

Tháng trước, Ethereum Trust của Grayscale đã trở thành công ty báo cáo đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để nộp báo cáo hàng quý và hàng năm cho cơ quan quản lý.

Bên cạnh Ethereum Trust, Grayscale cung cấp một số sản phẩm đầu tư và tổng AUM của nó là 8,5 tỷ đô la vào ngày 5 tháng 11.

Hòa Thân

Theo The Block

Xem thêm:  Apple tuyển dụng giám đốc phát triển kinh doanh có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử