Ethereum sẽ ngưng hoạt động 3 testnet Kiln, Rinkeby và Ropsten sau khi Merge diễn ra

Nhóm phát triển Ethereum vừa công bố kế hoạch ngừng hoạt động 3 trong số các testnet của nó là Ropsten, Kiln và Rinkeby và chỉ có testnet Goerli cùng Sepolia tiếp tục hoạt động sau khi chuyển đổi mạng sang Proof-of-Stake (POS).

Theo bài đăng, những testnet Kiln, Rinkeby và Ropsten sẽ không hoạt động nữa vì cần phải tập trung nguồn lực vào việc duy trì Goerli và Sepolia.

Tuy nhiên, các nhà phát triển vẫn sẽ có thời gian để lập kế hoạch di chuyển của họ trước khi đóng cửa hoàn toàn.

Tiến trình ngừng hoạt động

Kiln, một testnet ra đời vào đầu năm 2022 và được phát triển để cung cấp một môi trường thử nghiệm sau Merge và nó sẽ bị ngừng hoạt động ngay sau khi quá trình chuyển đổi mạng sang POS hoàn tất.

Testnet tiếp theo sẽ ngừng hoạt động là Rinkeby. Nó dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào quý cuối cùng của năm nay.

Ropsten sẽ vẫn có sẵn trong khoảng thời gian từ Q2 đến Q3 năm nay. Tuy nhiên, nó cũng sẽ bị vô hiệu hóa một năm sau khi testnet Sepolia chuyển đổi thành công sang POS.

Các chi tiết khác liên quan đến sự phát triển chỉ ra rằng sau khi hoàn thành nâng cấp trên blockchain, vai trò duy trì và chạy 2 testnet sẽ thuộc phạm vi của các nhà phát triển máy khách.

Mặc dù Goerli sẽ được hợp nhất với testnet Prater Beacon Chain, chain của nó sẽ vẫn mở cho những người sẵn sàng chạy trình xác thực testnet; một Beacon Chain mới sẽ được giới thiệu để chuyển Sepolia sang mạng POS.

Xem thêm:  Điện thoại mới Huawei Mate 40 tích hợp ví phần cứng hỗ trợ tiền nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc

Vitalik Buterin bày tỏ lo lắng về tập trung hóa

Vitalik Buterin gần đây đã bày tỏ lo ngại về các vấn đề tập trung hóa do các dịch vụ staking do Lido Finance cung cấp cho mạng lưới trong một cuộc phỏng vấn với Fortune. Lido hiện chiếm một phần ba tổng số ETH đã stake.

“Tôi chắc chắn lo lắng. Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề lớn hơn mà chúng tôi đang nghĩ đến khi cố gắng tìm cách thay đổi POS trong dài hạn. Nhưng tôi cũng nhận thấy điều quan trọng là không nên nghiêm trọng hóa vấn đề”.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo Cryptoslate