Ethereum bị mắc kẹt trong kênh giảm dần – Dữ liệu phái sinh cho thấy tâm lý giảm giá

Hợp đồng tương lai ETH cho thấy trader vẫn đang giảm giá

Tâm lý trên thị trường quyền chọn trở nên tiêu cực

Xem thêm:  Khối lượng giao dịch Dogecoin (DOGE) giảm hơn 150 tỷ USD, chạm mức thấp hàng quý