Đây là những điểm mới trong nâng cấp Shanghai của Ethereum

Nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất, Ethereum (ETH), đang tiến gần hơn đến việc chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), tức là The Merge. Ethereum Foundation tiết lộ các chi tiết về thử nghiệm và thiết kế nâng cấp tiếp theo.

EVM mới, rút ​​tiền Beacon Chain được xem xét lại

Tim Beiko, nhà phát triển và nhà nghiên cứu Ethereum nổi tiếng, đã xuất bản bản tóm tắt về cuộc họp All Core Devs (ACD) lần thứ 10. Tài liệu mô tả tiến trình mới nhất về Pre-Merge testnet Kiln và các bước tiếp theo trong quá trình phát triển Ethereum.

Testnet Kiln gần đây đã được khởi chạy như là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi The Merge diễn ra. Sau testnet Kintsugi quan trọng, nó được thiết kế để thử nghiệm với các giao dịch và cơ sở hạ tầng. Sau khi kết thúc Kiln, các quy trình Merge sẽ được mô phỏng trong các testnet Ethereum công khai lớn như Ropsten, Goerli, Sepolia, v.v.

Beiko nhấn mạnh rằng bảo mật của quá trình chuyển đổi là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ACD:

“Mặc dù chúng ta đã kết thúc và đây là thời điểm cực kỳ thú vị cho toàn bộ cộng đồng, sự an toàn của quá trình chuyển đổi là ưu tiên số 1 của The Merge”.

Sau đó, các kỹ sư Ethereum bắt đầu làm việc trên bản nâng cấp Shanghai. Chương trình của nó bao gồm việc giới thiệu EVM Object Format (EOF), một loại hợp đồng thông minh mới với chức năng nâng cao.

Xem thêm:  ‘Cơn bão hoàn hảo’ có thể đẩy thị trường Bitcoin lên hơn 1 nghìn tỷ đô la

Việc kích hoạt Shanghai sẽ triển khai EIP-4895, cho phép rút tiền Beacon Chain. Tùy chọn rút tiền một phần sẽ cho phép các staker Ethereum rút phần thưởng và vẫn giữ lại 32 ETH tối thiểu.

Giảm phí cho L2 của Ethereum là một trong những điểm mới ấn tượng nhất của Hardfork Shanghai. Nó đã được quyết định giảm chi phí từ 16 gas/byte CALLDATA (chức năng quan trọng của Ethereum) xuống còn 3 gas/byte.

Sau đó, EIP-4844 sẽ triển khai một thiết kế Giao dịch Shard Blob mới, mở đường cho sharding chính thức trong Ethereum mới.

Vào tháng 4, các nhà phát triển Ethereum sẽ hoàn thiện việc triển khai, chạy nhiều devnet ngắn hạn và xử lý các phản hồi từ cộng đồng.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Theo U.today